Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Vården i livets slutskede har förbättrats – men den är fortfarande långt ifrån jämlik

Den palliativa vården är eller blir något angeläget för oss alla, men hur ser den egentligen ut i Sverige idag och hur väl fungerar den?

Socialstyrelsen publicerade den 13:e december en utvärdering av palliativ vårdlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i livets slutskede utifrån det Nationella Kunskapsstödet från 2013.

Susanne Lind på Ersta Sköndal högskolas Palliativa forskningscentrum har aktivt deltagit i framtagandet av Kunskapsstödet och har även medverkat i Socialstyrelsens expertgrupp för utvärderingen tillsammans med Greger Fransson, Carl Johan Fürst, Inger Landgren och Ulla Olsson.

Utvärderingen visar att vården i livets slutskede har förbättrats men att långtifrån alla vårdgivare följer rekommendationerna. Den palliativa vården är fortfarande inte jämlik och det finns stora brister inom flera områden. Smärtskattning och munhälsobedömning för patienter med palliativa behov i livets slutskede sker i alltför låg grad. Brytpunktssamtal om vårdens inriktning genomförs endast för hälften av patienterna och stöd till närstående erbjuds inte i tillräcklig omfattning. För att förbättra vården behöver personalen erbjudas fortbildning i palliativ vård samt handledning.

Den forskning som bedrivs vid Palliativt forskningscentrum sammanfaller väl med de områden där utredningen finner brister. Man bedriver forskning om palliativ vård för olika patientgrupper, olika åldrar och inom olika vårdformer. Palliativt forskningscentrum driver också forskningsprojekt med stödinterventioner för både patient och närstående samt implementeringsforskning.

”Idag har vi mycket kunskap som behöver föras ut i verksamheterna genom interventions- och implementeringsforskning för att komma patienter, personal och närstående till godo”, säger Susanne Lind.

Susanne Lind kommer att fortsätta sin verksamhetsnära forskning på Palliativt forskningscentrum och också fortsättningsvis delta i Socialstyrelsens arbete inom palliativ vård.

Text: Lisa-Mi Swartz

Senast uppdaterad: 2016-12-16.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.selänk till annan webbplats
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, SE-418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, SE-100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, SE-128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2018 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade