Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Utreda barn, unga & familjer - en hoppfull bok om ett angeläget arbete

Utdrag från Gothia fortbildning förlags hemsida:

”Äntligen en bok som skildrar det komplexa sociala arbetet när det är som svårast. En bok som tar fasta på socionomens hela kompetens och särskilt den underförstådda förmågan att arbeta med sig själv som redskap.”

Så skriver författaren Susanna Alakoski i förordet till Utreda barn, unga och familjer. En inspirerande bok som ger kunskap och verktyg för att ta tillvara möjligheterna inom den sociala barnavården. Boken visar hur socialsekreterarens uppdrag kan utvecklas och förändras. Utgångspunkten är författarens långa erfarenhet och konkreta exempel från yrkesverksamma utredare.

Boken riktar sig till yrkesverksamma inom den sociala barn- och ungdomsvården samt till studerande vid socionomprogrammet.

Susanne Björk är socionom och med nästan 40 års erfarenhet av den sociala barna- och ungdomsvården. Hon är specialiserad i frågor som rör yrkeskunnande och professionsutveckling och arbetar som studierektor för uppdragsutbildning vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Beställ boken via Gothias hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 2017-01-24.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.selänk till annan webbplats
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, SE-418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, SE-100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, SE-128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2018 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade