Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Forskning för att ta fram ett nytt stödprogram för familjer med cancersjukt barn

– Jag tycker att jag har världens roligaste jobb! Jag hoppas på att göra skillnad, att göra något meningsfullt för andra, säger Malin Lövgren.

Malin har fått 3,5 miljoner kronor av Barncancerfonden för att forska på effekten av ett psykosocialt stödprogram till familjer som drabbats av barncancer.

– Jag började forska tidigt efter grundutbildningen och kom i kontakt med framförallt kvinnor som höll på att dö ifrån sina barn. Vårdpersonalen kände sig ofta obekväma med att hantera barnen.
Jag har alltid varit intresserad av existentiella frågor så valet av forskningsområde var inte svårt.

Malin har i sin tidigare forskning bland annat undersökt hur cancersjuka barn och deras syskon upplevt sin livssituation och vården. Syskonen kände sig ofta bortglömda och det kunde även vara svårt för dem att kommunicera med föräldrar, vårdpersonal och omgivning. Om inte kommunikationen kan hanteras på ett för barnen bra sätt är det risk att barnet mår psykiskt dåligt under lång tid. Därför kommer Malin i den nya studien att titta på en form av stödinvention för att stötta familjen.

– Föräldrar vill ha hjälp och stöd i sin föräldraroll och barn behöver utrymme att få uttrycka sina behov. Vi hoppas att det här stödprogrammet är användbart och att det bidrar till ökad kommunikation och bibehållen psykisk hälsa.

Stödprogrammet består av sex möten med familjen och inleds med individuella samtal med föräldrar, det cancersjuka barnet och eventuella syskon. Samtalen kommer att ledas av t.ex. kurator, diakon eller sjuksköterska och har som mål att problem eller frågeställningar kommer upp till ytan. Tanken är att öppna upp kommunikationen mellan familjemedlemmar och ge dem redskap att använda sig av i denna svåra situation. Det är viktigt att det är familjen som definierar vilket stöd den vill ha.

– Livet är inte slut för att man har fått en livshotande diagnos. Det är viktigt att de drabbade familjerna får stöd i att leva så som de önskar och vill ända till slutet, menar Malin.

Anslaget som Malin har fått av Barncancerfonden räcker till en fyraårig forskningstjänst som förläggs till Ersta Sköndal högskola. Utöver det här anslaget kommer Malin även att söka projektmedel för omkostnader för projektet.

Text: Sara Rystedt

Senast uppdaterad: 2016-08-25.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.selänk till annan webbplats
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, SE-418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, SE-100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, SE-128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2018 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade