Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

FAQ - om avancerad utbildning i socialt arbete vid Ersta Sköndal Bräcke högskola

Kan jag tillgodoräkna kurs?

Den som är antagen till avancerad utbildning i socialt arbete vid Ersta Sköndal Bräcke högskola kan ansöka om att få tillgodoräkna kurser i socialt arbete på avancerad nivå från annan högskola eller universitet genom att fylla i och skriva under en särskild blankett för detta och bifoga de handlingar som efterfrågas (betygsdokument/Ladokutdrag och aktuell kursplan inklusive litteraturlista). På blanketten ska anges vilken kurs som du har fullgjort tidigare som du vill låta ersätta vilken kurs med i antingen masterprogrammet eller magisteransökan vid Ersta Sköndal Bräcke högskola. Det går tyvärr inte att få förhandsbeslut om tillgodoräknande: Endast den som är antagen kan ansöka om detta.

Vår magisterexamen är i socialt arbete (huvudområdet enbart) medan vår masterexamen är i socialt arbete (= huvudområdet) med inriktning mot verksamhetsanalys och –utveckling i civilsamhället (ämne). För masterexamen i socialt arbete vid Ersta Sköndal Bräcke högskola krävs dels 60hp i huvudområdet, dels 60hp i ämnet. Om du önskar tillgodoräkna kurser för en masterexamen behöver du alltså bevaka särskilt att inriktningen tillgodoses. I utbildningsplanen UP för masterprogrammet (infoga här) framgår hur de olika kurser som vi erbjuder kategoriseras (enbart huvudområdet socialt arbete, enbart ämnet/inriktningen eller både huvudområde & ämne/inriktning).

För mer information, välkommen att kontakta ansvarig för avancerad utbildning i socialt arbete Emilia Forssell.

Kan jag studera på heltid istället för deltid?

Både masterprogrammet och magisterutbildningen i socialt arbete vid Ersta Sköndal Bräcke högskola ges på deltid. Studenter som är antagna till våra utbildningar i socialt arbete på avancerad nivå komponerar själva ihop sin utbildning genom att välja och följa olika kurser. Det går att studera i snabbare fart antingen genom att antingen välja och studera kurser i socialt arbete på avancerad nivå hos oss eller hos annan utbildningsanordnare (för senare ansökan om tillgodoräknande).

Vår magisterexamen är i socialt arbete (huvudområdet enbart) medan vår masterexamen är i socialt arbete (= huvudområdet) med inriktning mot verksamhetsanalys och –utveckling i civilsamhället (ämne). För masterexamen i socialt arbete vid Ersta Sköndal Bräcke högskola krävs dels 60hp i huvudområdet, dels 60hp i ämnet. Oavsett om du önskar studera i snabbare fart och/eller hos annan anordnare för en masterexamen vid Ersta Sköndal Bräcke högskola behöver du bevaka särskilt att inriktningen tillgodoses. I utbildningsplanen UP för masterprogrammet (infoga här) framgår hur de olika kurser som vi erbjuder kategoriseras (enbart huvudområdet socialt arbete, enbart ämnet/inriktningen eller både huvudområde & ämne/inriktning).

För mer information, välkommen att kontakta ansvarig för avancerad utbildning i socialt arbete Emilia Forssell

Senast uppdaterad: 2017-01-26.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade