Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY


Omslaget på boken Äldreomsorgen - Praktiken, debatten, framtiden

Äldreomsorgen - Pratiken, debatten, framtiden

Erik Blennberger och Tomas Brytting från Ersta Sköndal högskolas Institut för organisations- och arbetslivsetik är redaktörer för den nyutkomna antologin Äldreomsorgen - Praktiken, debatten, framtiden (Carlsson Bokförlag).

Boken ställer frågan om hur äldreomsorgen ska se ut. Här är ett utdrag från baksidestexten:

"Offentligt finansierad och kontrollerad, med inriktning på ett värdigt liv och välbefinnande, så långt råder det enighet. Men det pågår en debatt om sådant som konkurrens, valfrihet, vinst, effektivitet och kvalitet.

Den här boken skapar klarhet i debatten genom att spegla kunskapsläget och ge röst åt personer med olika uppfattningar: ledande politiker, ägare och chefer i vårdgivande organisationer, inflytelserika branschföreträdare, ledarskribenter och forskare. Boken innehåller också en granskning av hållbarheten i argumenten.

Boken visar spännvidden i en av vår tids stora samhällsfrågor och bör läsas av alla som vill bilda sig en egen uppfattning i frågor om äldreomsorgens praktik och framtid.

Bokens redaktörer är Erik Blennberger, professor i socialt arbete med inriktning på etik och Tomas Brytting, professor i organisationsetik – båda är verksamma vid Ersta Sköndal högskola. Övriga författare är Ulf Hammare, Tove Lifvendahl, Andreas Linderyd, Ann-Charlotte Marteus, David Rönnegard, Rolf Solli och Gunhild Wallin."

Senast uppdaterad: .

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2022 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade