Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Eventdatum: 2021-12-08

Kunskapsarena 2021 - Idéburen välfärd – forskning, kunskap och samskapande

Tillsammans med Bräcke diakoni och Göteborgs universitet arrangeras den årliga Kunskapsarena under två halvdagar. Den ena dagen fokuseras på evidensbasering och kunskapsstyrning och den andra på co-production, det vill säga samskapande.

På plats för att diskutera, presentera och resonera finns bland annat Lehn Benjamin från Indiana University, Bjarne Ibsen från Syddansk universitet och Sara Riggare från Uppsala universitet. Arenan kommer avslutas med ett samtal om kunskapsstyrning inom vård och omsorg med företrädare för Sveriges kommuner och regioner, Socialstyrelsen och SBU.

När: 89 december, från lunch till lunch.
Var: Ersta Sköndal Bräcke högskola, Stigbergsgatan 30, Stockholm samt som digital webbkonferens
Hur: Deltagandet är gratis, antal platser är begränsat. Anmäl dig här

PROGRAM

8 december
Co-production of welfare – The role of civil society


12:00 – 13:00 Lunch

13:00 – 14:00 What do voluntary sector studies offer research on co-production?
Lehn Benjamin, Associate Professor, Lilly Family School of Philanthropy, Indiana University

14:00 – 15:00 The role of non-profit organizations in the co-production of welfare
Voluntary and Public Sector Collaboration in Scandinavia
Bjarne Ibsen, Professor, Research Centre for Sports, Health and Civil Society, University of Southern Denmark
Case studies of co-production, non-profit organizations, and welfare
Ola Segnestam Larsson, Associate Professor, Center for Civil Society Research, Ersta Sköndal Bräcke University College
Expert patients as resources for health
Sara Riggare, PhD-student and patient researcher, Uppsala University

15:00 – 15:30 Coffee

15:30 – 16:30 Co-production, quality, and advocacy
Co-production and the marketisation of welfare sectors in Sweden
Johan Vamstad, Associate Professor, Center for Civil Society Research, Ersta Sköndal Bräcke University College
Individual and collective forms of coproduction in healthcare
Anna Mankell, PhD student, Center for Civil Society Research, Ersta Sköndal Bräcke University College
Co-production of knowledge and advocacy in client organizations
Allan Lidström, PhD student, Department of Philosophy, Linguistics and Theory of Science, Gothenburg University

16:30 – 17:00 The future of co-production, civil society, and welfare
Bjarne Ibsen, Professor, Research Centre for Sports, Health and Civil Society, University of Southern Denmark
Lehn Benjamin, Associate Professor, Lilly Family School of Philanthropy, Indiana University
Magnus Karlsson, Professor, Center for Civil Society Research, Ersta Sköndal Bräcke University College
Sara Riggare, PhD-student and patient researcher, Uppsala University

9 decemer
Samskapa kunskap – evidens, styrning och förbättringar


09:00
– 10:15 Samskapa evidens
Kunskapsstyrning – att navigera mellan evidens, eminens och kompetens
Morten Sager, docent, Göteborgs universitet
Samskapa evidensbasering – ett praktiskt exempel från social omsorg
Isabella Pistone, doktorand, Göteborgs universitet
Att mötas i ögonhöjd – samskapa förbättringar i vårdens och omsorgens vardag
Lotta Forsberg, MAS, kvalitetsstrateg, Bräcke diakoni

10:15 – 10:30 Fika

10:30 – 11:00 Evidensbasering och förbättringsarbeten
Fallförebyggande dokumentation – från Senior Alert till genomförandeplanen
Åsa Peterson, Karl Sjöberg och Anna Malmborg, Bräcke vård- och omsorgsboende Hornstull
Tydliggöra 6S för att öka samskapandet med gästen och närstående
Emelie Magnell Rozsnyai, Madeleine Thesslund och Pia Frideson, Bräcke hospice Helhetsvården
Allt om lipödem – från förbättringsarbete till nationell kunskapsöversikt
Åsa G. Andersson, leg arbetsterapeut, Bräcke projekt Lipödem

11:00 – 12:00 Kunskapsstyrning i vård och omsorg
Mats Bojestig, ordförande, Styrgruppen för Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård, Sveriges kommuner och regioner (SKR)
Jenny Rehnman, enhetschef, Avdelningen för kunskapsstyrning för socialtjänsten, Socialstyrelsen
Sofia Tranæus, professor, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU)
Morten Sager, docent, Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Göteborgs universitet

12:00 – 13:00 Lunchmingel

Senast uppdaterad: .

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade