Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Eventdatum: 2020-05-28

Samtalsserie - Coronapandemin: Samtal om sorg

Just nu upplever många att livet har vänts upp och ned till följd av Corona-krisen. Det mest skrämmande och ofattbara händer och människor dör eller förlorar sina kära. Men krisen innebär också att många blir sjuka, rädda och ofrivilligt ensamma.

Vid Ersta Sköndal Bräcke högskola har vi länge bedrivit forskning och utbildning kring många av de frågor som är dominerande idag. Nu vill vi som högskola bidra med vår kunskap och erfarenhet genom att erbjuda öppna digitala seminarier. Vi tror att människor behöver reflektera kring de personliga och mer generella utmaningar som Corona-krisen för med sig; att prata om hälsa, att möta döende och döden, och att möta sociala, ekonomiska utmaningar.

Samtal om sorg

Att samtala om sorgen man kan känna när någon som står dig nära är svårt sjuk eller har avlidit. Oavsett ålder så finns sorgen där när en närstående är svårt sjuk eller har dött? Sorg är en naturlig del av livet och kan ta sig många uttryck både för den sjuke och den närstående. Hur kan man öppna för ett samtal kring sorg? Betydelsen av att lyssna ska inte underskattas i sammanhanget. För att lyssna till dig och dina funderingar om detta finns vi där för dig.

Professorerna Anette Alvariza och Ulrika Kreicbergs, som båda har erfarenhet från att ha arbetat och forskat kring dessa frågor där för dig.

Anette Alvariza, Leg. Sjuksköterska, Professor i palliativ vård
Ulrika Kreicbergs, Leg. Sjuksköterska, Professor i palliativ vård av barn och unga

Torsdag 28 maj kl. 16.00-16.30

Du deltar i samtalsserien genom att klicka på länken som nedan.

Anslut till Microsoft Teams-möte

Senast uppdaterad: 2020-05-29.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2020 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade