Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Eventdatum: 2020-05-14

Coronapandemin - samtalsserie: Ett människolivs värde och prioritering mellan människoliv

Just nu upplever många att livet har vänts upp och ned till följd av Corona-krisen. Det mest skrämmande och ofattbara händer och människor dör eller förlorar sina kära. Men krisen innebär också att många blir sjuka, rädda och ofrivilligt ensamma.

Vid Ersta Sköndal Bräcke högskola har vi länge bedrivit forskning och utbildning kring många av de frågor som är dominerande idag. Nu vill vi som högskola bidra med vår kunskap och erfarenhet genom att erbjuda öppna digitala seminarier. Vi tror att människor behöver reflektera kring de personliga och mer generella utmaningar som Corona-krisen för med sig; att prata om hälsa, att möta döende och döden, och att möta sociala, ekonomiska utmaningar.

Ett människolivs värde och prioritering mellan människoliv

Alla människors lika värde, och varje människas absoluta värde, är grundläggande värderingar i en demokrati. Att människovärdet är absolut betyder att det är oberoende av hur värdefull en människa kan vara för vissa ändamål. Men i en krissituation, som den nuvarande pandemin, kan det tyckas som om människor trots allt rangordnas efter hur värdefulla de är. Det kan handla om att vården tvingas prioritera vissa patienter framför andra på grund av begränsade resurser. Hur hanterar vi dessa svåra frågor?

Du som vill samtala om detta får möta Elisabeth Christiansson och Mats J Hansson, båda verksamma inom teologiutbildningen vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Torsdag 14 maj kl. 16.00-16.30

Du deltar i samtalsserien genom att klicka på länken nedan.

Anslut till Microsoft Teams-möte

Senast uppdaterad: 2020-05-15.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2020 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade