Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Eventdatum: 2020-05-20

Samtalsserie - Coronapandemin: Civilsamhället och Corona

Just nu upplever många att livet har vänts upp och ned till följd av Corona-krisen. Det mest skrämmande och ofattbara händer och människor dör eller förlorar sina kära. Men krisen innebär också att många blir sjuka, rädda och ofrivilligt ensamma.

Vid Ersta Sköndal Bräcke högskola har vi länge bedrivit forskning och utbildning kring många av de frågor som är dominerande idag. Nu vill vi som högskola bidra med vår kunskap och erfarenhet genom att erbjuda öppna digitala seminarier. Vi tror att människor behöver reflektera kring de personliga och mer generella utmaningar som Corona-krisen för med sig; att prata om hälsa, att möta döende och döden, och att möta sociala, ekonomiska utmaningar.

Civilsamhället och Corona

Sverige har av tradition ett rikt civilt samhälle. De flesta är med i flera föreningar - även om de inte tänker på det. Bostadsrättsföreningar, fackföreningar, idrotts- och kulturföreningar är bara exempel på hur vi i Sverige organiserar oss. Men vad händer i föreningslivet under Coronakrisen - när människor vill hjälpa och bli hjälpta men när vi samtidigt förväntas distansera oss från varandra? Hur kan vi tänka som medborgare och medmänniskor när förutsättningarna i samhället plötsligt förändras, och vilken roll kommer det civila samhället att fylla när vi ska återvända till en ny vardag? Hur organiserar vi oss för att möta krisen och hur möter vi krisen i organisationerna? Samtalet förs med professor Magnus Karlsson, centrumchef vid Centrum för civilsamhällesforskning.

Onsdag 20 maj kl. 14.00-14.30

Du deltar i samtalsserien genom att klicka på länken nedan.

 Anslut till Microsoft Teams-möte

Senast uppdaterad: 2020-05-22.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2020 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade