Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Eventdatum: 2020-04-06

Slutseminarium: Experiences of care and daily life from the perspective of families affected by severe spinal muscular atrophy

Elin Hjorth, doktorand i palliativ vård, håller sitt slutseminarium ”Experiences of care and daily life from the perspective of families affected by severe spinal muscular atrophy". Slutseminariet hålls digitalt via teams.

Avhandlingen handlar om svår spinal muskelatrofi (SMA) - om föräldrars erfarenheter av sjukdom och vård samt familjernas dagliga liv. .

Granskare är Ingrid Hellström, professor Ersta Sköndal Bräcke Högskola och Agneta Markström, docent Uppsala universitet och läkare barnrespirationsmottagningen Astrid Lindgrens barnsjukhus.

När: 6 april
Kl: 9.00-12.00
Plats: Digitalt via Teams. Anmäl dig till malin.lovgren@esh.se för digital inbjudan till slutseminariet.

Senast uppdaterad: 2020-03-31.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Mejl: info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00
Uppdragsubildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2020 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade