Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Eventdatum: 2020-04-06

INSTÄLLT! Boklansering: Livets mening

Den 6 april hålls lansering av boken Livets mening – frågan och svaren, som är en antologi med bidrag från Erik Blennberger (postumt), Tomas Brytting, Carl-Reinhold Bråkenhielm, Johan Gärde, Mats J Hansson och Susanne Wigorts Yngvesson.

Boken presenteras av författarna med moderator är journalisten Agneta Lagercrantz, känd bland annat från Svenska Dagbladets Idagsida.

Recensioner

Jag har aldrig träffat på en text eller bok som jag hellre skulle ha använt än just denna för att stimulera tanke och dialog i den grupp eller organisation som jag har haft ansvar för.
Mats Svegfors, tidigare bland annat vd för Sveriges Radio och ledamot av Styrelsen för Lunds universitet

Författarna som samtliga besitter stor och relevant kompetens på området är föredömligt tydliga i sin begreppsanvändning och räds inte ge texterna en personlig prägel. De normativa inslagen känns väl underbyggda och framförs på ett sätt som inbjuder till eftertanke.
Hans Ulfvebrand, domprost i Stockholms stift

Inställt! Boklansering Livets mening – frågan och svaren

När: 6 april
Kl: 16.00-17.30
Plats: Ersta Sköndal Bräcke högskola, Stigbergsgatan 30, Stockholm
Lokal: Aulan

Senast uppdaterad: 2020-03-23.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Mejl: info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00
Uppdragsubildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2020 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade