Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Eventdatum: 2020-03-17

Seminarium: Till det sociala arbetets försvar!

Vårens konferens hålls på World Social Work Day den 17 mars. Konferensen fokuserar på två teman som påverkar det sociala arbetet: den ökade individualiseringen och medikaliseringen, vilka innebär att de bredare makroekonomiska, politiska och institutionella drivkrafterna bakom dagens brännande sociala problem ignoreras. Konferensen arrangeras av Centralförbundet för Socialt Arbete tillsammans med Ersta Sköndal Bräcke högskola, Förbundet för forskning i socialt arbete, Verdandi och Stiftelsen Birkagården.

Den stora frågan är om de sociala professionerna kan inta en ledande roll när det gäller att återaktualisera frågan om behovet av socialpolitiska prioriteringar och kollektiv jämlikhet för att bättre kunna uppfylla sitt eget samhällsmandat?

Konferensen riktar sig till både forskare och praktiskt verksamma inom socialtjänst och hälso- och sjukvård samt andra med intresse för ämnet. Den innehåller både föreläsningar och panelsamtal.

Föreläsningar av Alexandru Panican, docent vid Socialhögkskolan, Lunds universitet och Mats Ekendahl, professor vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet.

I panelerna deltar Sune Sunesson, Lars Ohly, Camilla Sköld, Martin Börjeson från Ersta Sköndal Bräcke högskola, Björn Fries, Yvonne Zetterberg- Åberg, Gunborg Brännström, Anders Bergmark.

Läs mer och anmäl dig här.

Senast uppdaterad: 2020-01-15.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Mejl: info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00
Uppdragsubildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2020 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade