Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Eventdatum: 2020-10-05

Nationell konferens om socialt arbete med våld mot vuxna och barn i nära relationer

Hur skapas ett brukarcentrerat, samordnat interventionssystem mot våld i nära relationer?
I fokus för denna nationella konferens i socialt arbete står socialtjänstens, civilsamhällets och andra aktörers insatser för:
• upptäckt
• utredning och bedömning
• skydd och stöd för barn och vuxna som utsätts för våld i nära relationer
• samt arbete med att få våldsutövare att upphöra med våld och ta ansvar för våldets konsekvenser

Konferensen arrangeras av Centralförbundet för Socialt Arbete sänds digitalt och består av två delar.
Kl. 9.00-12.00 - Föreläsningar - konferensens huvuddel, som behandlas av inbjudna föreläsare.
Kl. 13.00-16.00 - Seminarier, som genomförs i realtid via Teams och administreras av Ersta Sköndal Bräcke högskola. Här presenterar forskare och företrädare för olika verksamheter resultat från utvecklingsprojekt och aktuell forskning.

Konferensen är kostnadsfri och riktar sig både till forskare och praktiskt verksamma på området våld i nära relationer.

Senast uppdaterad: 2020-09-16.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2020 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade