Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Eventdatum: 2019-10-22

Öppen föreläsning: Den katolska socialläran

Vid denna föreläsning presenterar Andreas Carlgren, före detta riksdagsledamot och miljöminister, och Anna Minara Ciardi, teol. dr och förlagschef på Veritas Förlag, den nya volymen av Den katolska socialläran: dokument 1891–2015, för första gången utkommer på svenska.

I boken samlas de katolska grundtexterna kring kyrkans och individens uppgifter i världen och samhället, från påve Leo XIII:s Rerum novarum (1891) till påve Franciscus Laudato si´ (2015). Tillsammans utgör de ett angeläget vittnesbörd om de omvälvande rörelser som under de senaste 150 åren format vår värld: från 1800-talets liberalism och socialism, via två världskrig och efterkrigstidens utmaningar, fram till dagsaktuella diskussioner kring fattigdom, jämställdhet, sexualitet, miljöfrågor, sekularism och ekumenik.

När? 22 oktober klockan 18.00
Var? Aulan, Stigbergsgatan 30
Campus Ersta

Senast uppdaterad: 2019-10-07.

Relaterade nyheter

har inga delgrensplaceringar

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade