Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Elisabeth Christiansson

The Department of Diaconal Studies, Church Music and Theology

TitLE:

Lecturer 

PHONE:

+46 8-555 050 09 

MOBIL: +46 76-636 50 79

E-POST:

Adress: Ersta Sköndal Bräcke högskola, Box 111 89, 100 61 Stockholm

VISITING ADDRESS:

Erstagatan 1 N

Research Area


Publications

Click the titles in the list to view in DiVA


Linnéa Lundgren, Elisabeth Christiansson (2019). Rättigheter och barmhärtighet: oförenliga eller överbryggande diskurser?
Charlotte Engel, Elisabeth Christiansson (2017). Diakonins strukturer: En presentation av tre empiriska studier av den församlingsdiakonala verksamheten i Stockholms stift 2016/2017 [Fulltext]
Elisabeth Christiansson (2015). Recension av: Välfärdsinsatser på religiös grund : förväntningar och problem av Anders Bäckström (Red.). Artos & Norma, 2014.
Elisabeth Christiansson, Helena Inghammar (2014). Att byta uppdrag inom vigningstjänsten
Elisabeth Christiansson, Stig Linde (2014). Forskning om diakoni: en litteraturöversikt
Elisabeth Christiansson, Helena Inghammar (2013). Diaconia: Recent changes in the Church of Sweden
Elisabeth Christiansson (2013). Forskning om Diakoni
Elisabeth Christiansson (2012). Intern sekularisering i Svenska kyrkan
Elisabeth Christiansson (2011). Forskning om diakoni: paradigmskifte i diakoniforskningen?
Elisabeth Christiansson, Tomas Fransson (2011). Kyrkan och ojämlikheten
Elisabeth Christiansson (2011). Poeten och sakramentet
Elisabeth Christiansson (2011). Rec. av: Vivi-Ann Grönqvist: Ett liv i tjänst för kyrkan av Sven Arne Flodell
Elisabeth Christiansson (2010). Rec av: Den långa vägen : diakonifrågor i kyrkomötet 1938-1999 av Yngve Levenskog
Elisabeth Christiansson (2010). Rec av: Präst och karl, karl och präst: prästmanlighet i tidigt 1900-tal av Anna Prestjan
Elisabeth Christiansson, Tomas Fransson (2009). Dialogue as a reply to the modern: the idea behind the church of Sweden closely related Sigtuna Foundation at the time of its establishment
Elisabeth Christiansson (2008). Diakoni och samhällsförändring
Elisabeth Christiansson (2008). Rec av: Hjärtats tillit: trosförmedling i luthersk tradition av Sven-Åke Selander
Elisabeth Christiansson, Tomas Fransson (2008). Samförstånd som politik och religion
Elisabeth Christiansson (2007). Gud bortom genus: två perspektiv på Gud
Elisabeth Christiansson (2007). Ideologi i frivilligorganisationer
Elisabeth Christiansson, Tomas Fransson (2007). Kristen enhetskultur på modernitetens villkor: visionen bakom Sigtunastiftelsen vid tiden för dess grundande
Elisabeth Christiansson (2007). Rec av: Den äldsta kyrkan: förkunnelse, förföljelse och framgång under fem sekel av Christer Hedin
array Elisabeth Christiansson (2006). Kyrklig och social reform
Elisabeth Christiansson (2003). "Först och framför allt själen": diakonins tankevärld omkring år 1850 [Fulltext]
Elisabeth Christiansson (2003). Rec av: Kvalitet i livslånga tjänsterelationer - Svenska kyrkan ur tjänsteteroretiskt och religionssociologiskt perspektiv av Per Pettersson
Elisabeth Christiansson (2002). Inre mission och socialt hjälparbete
Elisabeth Christiansson (2002). Inre mission och socialt hjälparbete i Stockholm omkring år 1850, paper från Hilding Pleijl-symposium IV
Elisabeth Christiansson (2002). Rec av: Värdegrunden finns den? av Kennert Orlenius

Senast uppdaterad: 2019-09-26.

Pressbild

Elisabeth Christiansson

Fotograf: Markus Crépin Sundström


Pressbilderna får endast användas i sammanhang där det finns en tydlig koppling till personen och Ersta Sköndal Bräcke högskola. Kontakta Sara Rystedt om du har frågor eller om du behöver bilden i högre upplösning.

Contact

Ersta Sköndal Bräcke University College
Phone: +46 8 555 050 00
Questions about studies: utbildningsstod@esh.se
Mail: info@esh.se 

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, SE-418 04 Göteborg
Fax: +46 31 53 15 51    

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, SE-100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, SE-128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2020 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade