Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Vårdetik med livsåskådningsvetenskap

Vårdetikens plats i samhället

Det finns ett starkt intresse i samhället av att få vårdetiska frågeställningar belysta. Flera skäl samverkar till det. Framsteg på det medicin-tekniska området ställer människor inför nya valsituationer; patientens rättigheter har stärkts och ger nytt stoff åt en diskussion om etiska krav och skyldigheter; den demografiska utvecklingen har lett till ett allt större vård- och omsorgsbehov hos en åldrande befolkning, samtidigt som det samhällsekonomiska utrymmet är begränsat; prioriteringsdiskussioner kommer allt oftare på dagordningen; yrkesetiska spörsmål får mot bakgrund av detta förnyad aktualitet.

Som forskningsämne omfattar vårdetik ett brett spektrum av frågor inom medicinens, vårdens och delar av det sociala arbetets område. Vårdetik kan ses som ett paraplybegrepp för etiska aspekter på allt slags människovård.

I vårdetik studeras både praktiska problem i vårdens vardag och teoretiska frågor. Grovt sett omfattar ämnesområdet frågeställningar inom följande delområden:

  • centrala etiska begrepp, till exempel autonomi och integritet, beroende och oberoende,
    värdighet, hälsa och livskvalitet
  • sambandet mellan etik och politik, till exempel frågor om rättvisa och  prioriteringar
  • frågor om relationen mellan etisk och rättslig normering
  • förhållandet mellan den som behöver respektive den som ger behandling, vård eller omsorg
  • yrkesetiska frågor inom medicin, vård, omsorg och socialt arbete.

ForskningsseminarieT i vårdetik med livsåskådningsveteskap

Navet i vår forskningsverksamhet utgörs av ett aktivt arbetande seminarium med sammanträden en gång i månaden. Syftet är i första hand att bereda doktorander och master/magisterstuderande tillfälle att ventilera avhandlingstexter/uppsatsutkast. Här granskas även texter i vardande av etablerade forskare.
Den som vill veta mera om forskningsseminariet kan vända sig antingen till Malin Olsson eller till Lars Andersson.

Forskningsämnets historia på Ersta Sköndal Bräcke högskola

Forskning i vårdetik har bedrivits vid Ersta Sköndal Bräcke högskola sedan 1988. Forskningsämnet byggdes upp i samarbete med etikämnet vid teologiska institutionen, Uppsala universitet och Ersta vårdetiska institut. Fram till 2003 var Ersta vårdetiska institutet en självständig enhet inom Ersta diakonisällskap. Numera utgör vårdetik med livsåskådningsvetenskap ett eget forskningsämne inom institutionen för vårdvetenskap vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Senast uppdaterad: .

Projekt och publikationer kopplade till Vårdetik med livsåskådningsvetenskap

Forskningsprogrammet Hästen, hunden och den mänskliga hälsan 

Hamiltonseminariet

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade