Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

2020-06-15

MartinNY

Konferens i oktober samlar kunskap om våld i nära relationer

Den 5 oktober anordnar Sivin-Barn i samarbete med CSA (Centralförbundet för socialt arbete) och Allmänna Barnhuset en digital konferens om våld i nära relationer. Vi ringde upp Martin Börjeson som ingår i konferensens planeringsgrupp för att få veta lite mer om konferensens syfte.

Hej Martin Börjeson du är en av forskarna i forskningsprogrammet Sivin-Barn och du arbetar bland annat med att anordna programmets första nationella konferens den 5 oktober. Vad kommer konferensen fokusera på?

– Målsättningen är att konferensen ska samla den kunskap som finns när det gäller våld mot barn och vuxna i nära relationer. Såväl hur vi kan få kännedom om de olika former av våld som – dess värre – är en del av många barn och vuxnas vardag, som om vilka metoder och arbetssätt som finns för att komma tillrätta med våldet [och hur vi bäst bemöter dem som drabbas av det]. Men också om vilka områden där vi fortfarande saknar tillräckligt bra kunskap, och där vi behöver anstränga oss mer.

Vad hoppas du konferensen kan leda till?

– Jag hoppas att konferensen kan bli ett stöd för de som arbetar med de här frågorna, och att det lyfter fram – både den viktiga kunskap som finns och som utvecklats under senare år, och de utmaningar som fortfarande vi behöver arbeta med framöver.

Information om Call for abstracts finner du här

Läs mer om konferensen och anmäl dig här!

Senast uppdaterad: 2020-08-25.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2020 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade