Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Nyheter

Behov av beprövade metoder för riskbedömningar i vårdnadstvister
Bristen på risk- och skyddsbedömningar i domslut gällande vårdnadstvister kan avhjälpas med bedömningsmetoder grundade i forskning menar professor Mar...
Eget ombud för barn i en tvist kan öka delaktigheten
Ett eget ombud för barn i vårdnadstvister och en specialdomstol för mål som rör barn skulle kunna öka barns delaktighet menar professor Johanna Schira...
Barn får inte vara huvudpersoner i sina egna liv
Bristen på barns delaktighet i vårdnadstvister handlar om ett bristande perspektiv på barn, där barn inte får vara huvudpersoner i sina egna liv menar...
Ny bok om delaktighet och barns väg genom Barnahus
Boken "Delaktighet- Genom kunskap, kontroll och gemenskap- Barnets väg genom Barnahus författad av tre forskare i Sivin-Barn programmet har i dagarna ...
Konferens i oktober samlar kunskap om våld i nära relationer
Den 5 oktober anordnar Sivin-Barn i samarbete med CSA (Centralförbundet för socialt arbete) och Allmänna Barnhuset en digital konferens om våld i nära...
Vi anordnar digital konferens om våld- call for abstracts
Digital konferens om socialt arbete med våld mot barn och vuxna i nära relationer
Projekt om specialiserade våldsteam inom Socialtjänsten
Ett forskningsprojekt om specialiserade våldsteam inom Socialtjänsten
Projekt om skyddade boenden
Ett forskningsprojektom skyddade boenden i programmet.
Sivin-Barn finns i sociala medier
Forskningsprogrammet Sivin-Barn finns på facebook, Instagram och youtube.
Åsa Landberg ny doktorand i Sivin-Barn
Ett avhandlingsprojekt om barns möjligheter att komma ur våld och hur barnen själva upplever omgivningens bemötande.
Forskningsprogrammet Sivin-Barns webbplats lanserad
Hur kan barn som drabbas av våld i nära relationer snabbt få den hjälp och det stöd barnet behöver? I forskningsprogrammet Sivin, ska barns situation ...

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2020 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade