Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Nyheter

Ny forskare i projektet om specialiserade våldsteam
Ett av Sivin-Barns arbetspaket handlar om organisatoriska och professionella aspekter i samband med introduktionen av specialiserade våldsteam inom so...
Call for abstracts till nationell konferens 4 oktober 2021?
Hur skapas ett brukarcentrerat, samordnat interventionssystem mot våld i nära relationer? I fokus för denna nationella konferens i socialt arbete står...
Nytt forskningsprojekt i Sivin-Barn
Sivin-Barn har numera 14 olika arbetspaket/forskningsprojekt. Det senaste tillskottet bland projekten är ett projekt om bedömningar av risk och skydd ...
Sivin-Barns webbplats på engelska
Nu finns Sivin-Barns webbplats på engelska
Hur kan vi förebygga våld i nära relationer? Ta del av vår konferens via UR Samtiden
I början av oktober hölls en digital konferens för att samla kunskap om våld i nära relationer. Att få uppleva våld i det egna hemmet är skrämmande, o...
Gårdagens föreläsningar nu skickade till konferensdeltagare
Barnmisshandel, Våld mot kvinnor och nationell strategi för att förebygga mäns våld mot kvinnor vad var som stod i fokus under förmiddagen på gårdagen...
”Jag intresserar mig för att fråga dom hur samtalen har blivit och om dom har några tankar om vad som har underlättat och försvårat.”
Tua Hassling är doktorand i socialt arbete vid Göteborgs Universitet och hennes presentation handlar om samtal med barn och ungdomar som har erfarenhe...
”...hur kulturella föreställningar om hälsa, risk och hot vävs samman med den övriga kulturen”.
En studie om hur kvinnojourer påverkas av Covid-19
Seif-Ett behandlingsprogram för män fängslade för sexualbrott
Stina Lindegren från Uppsala Universitet berättar på konferensen om implementeringen av Seif
"Jag tyckte jag bodde i helvetet"
I maj månad 2020 kom en ny rapport ut från barnrättsorganisationen Maskrosbarn med titeln ”Jag tyckte jag bodde i helvetet”-Barns berättelser om att b...
”Ett starkt samarbete skapar bättre möjligheter för såväl polis som socialtjänst att utföra sitt arbete”
Veronica Ekström och Mari Brännvall presenterar en studie om samarbete mellan polis och socialtjänst
Hanna Linell understryker vikten av ungas delaktighet i ärenden som rör hedersrelaterat våld
Hanna Linell presenterar resultat från sin studie kring hedersrelaterat våld och förtryck.
Ole Hultmann från Göteborgs Universitet berättar om en studie som frågar sig om föräldraförmåga hos en våldsutövande förälder kan bedömas på grundval av mentaliseringsteori och reflekterande förmåga?
Project Support- Hållbart föräldraskap handlar om aktiv föräldranärvaro
Helena Draxler vid Karlstads Universitet har utvärderat Project Support och i sin konferenspresentation berättade hon om hur insatsen fungerat i svens...
Vad händer när ett barn upplevt våld och hur påverkar det barnets liv?
Det är frågan som står i fokus i rapporten ”Min tur att berätta” som Malin Rekke från Bris och Sara Liljegren från Sveriges Stadsmissioner presenterar...
Ljudproblem på livesändningen - men eftermiddagens program sker enligt plan. Vi återkommer när förmiddagens föreläsningar finns tillgängliga
Trots ljusproblem på konferensen förmiddag kommer eftermiddagens seminarier ske enligt plan. Klockan 9:00 när konferensen startade insåg vi att det up...
Behov av beprövade metoder för riskbedömningar i vårdnadstvister
Bristen på risk- och skyddsbedömningar i domslut gällande vårdnadstvister kan avhjälpas med bedömningsmetoder grundade i forskning menar professor Mar...
Eget ombud för barn i en tvist kan öka delaktigheten
Ett eget ombud för barn i vårdnadstvister och en specialdomstol för mål som rör barn skulle kunna öka barns delaktighet menar professor Johanna Schira...
Barn får inte vara huvudpersoner i sina egna liv
Bristen på barns delaktighet i vårdnadstvister handlar om ett bristande perspektiv på barn, där barn inte får vara huvudpersoner i sina egna liv menar...
Ny bok om delaktighet och barns väg genom Barnahus
Boken "Delaktighet- Genom kunskap, kontroll och gemenskap- Barnets väg genom Barnahus författad av tre forskare i Sivin-Barn programmet har i dagarna ...
Konferens i oktober samlar kunskap om våld i nära relationer
Den 5 oktober anordnar Sivin-Barn i samarbete med CSA (Centralförbundet för socialt arbete) och Allmänna Barnhuset en digital konferens om våld i nära...
Vi anordnar digital konferens om våld- call for abstracts
Digital konferens om socialt arbete med våld mot barn och vuxna i nära relationer
Projekt om specialiserade våldsteam inom Socialtjänsten
Ett forskningsprojekt om specialiserade våldsteam inom Socialtjänsten
Projekt om skyddade boenden
Ett forskningsprojektom skyddade boenden i programmet.
Sivin-Barn finns i sociala medier
Forskningsprogrammet Sivin-Barn finns på facebook, Instagram och youtube.
Åsa Landberg ny doktorand i Sivin-Barn
Ett avhandlingsprojekt om barns möjligheter att komma ur våld och hur barnen själva upplever omgivningens bemötande.
Forskningsprogrammet Sivin-Barns webbplats lanserad
Hur kan barn som drabbas av våld i nära relationer snabbt få den hjälp och det stöd barnet behöver? I forskningsprogrammet Sivin, ska barns situation ...

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade