Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Forskning på Palliativt forskningscentrum

Palliativt forskningscentrum bygger vidare på den starka utveckling som bedrivits inom forskargruppen om hur patientens välbefinnande kan främjas i dödens närhet och i situationer av tilltagande beroende på olika vårdplatser. Forskningen kommer även fortsättningsvis att utveckla former för att främja värdighet, hälsa och identitet hos svårt sjuka personer och deras närstående, oavsett ålder. Äldre personers situation har ett fortsatt fokus medan barns situation är ett nytt område som kommer att utvecklas. Patientperspektivet utgör som alltid vår grund, kompletterat av närståendes, familjers, vård- och omsorgspersonals perspektiv. Avsikten är att även inkludera organisations- och samhällsperspektiv. Vi bedriver teoretisk och klinisk forskning inom palliativ vård, för att ytterligare utveckla kunskaper som säkerställer att vårdutveckling och forskning är av direkt relevans för patienter och deras familjer.

Forskningsprogram för Palliativt forskningscentrum

Publikationer 2012-2014

Publikationer 2015


Senast uppdaterad: 2016-10-11.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.selänk till annan webbplats
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, SE-418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, SE-100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, SE-128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2018 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade