Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Palliativt forskningscentrum

Palliativt forskningscentrum bygger vidare på den starka utveckling som bedrivits inom forskargruppen om hur patientens välbefinnande kan främjas i dödens närhet och i situationer av tilltagande beroende på olika vårdplatser. Forskningen kommer även fortsättningsvis att utveckla former för att främja värdighet, hälsa och identitet hos svårt sjuka personer och deras närstående, oavsett ålder. Äldre personers situation har ett fortsatt fokus medan barns situation är ett nytt område som kommer att utvecklas. Patientperspektivet utgör som alltid vår grund, kompletterat av närståendes, familjers, vård- och omsorgspersonals perspektiv. Avsikten är att även inkludera organisations- och samhällsperspektiv. Vi bedriver teoretisk och klinisk forskning inom palliativ vård, för att ytterligare utveckla kunskaper som säkerställer att vårdutveckling och forskning är av direkt relevans för patienter och deras familjer.

Senast uppdaterad: 2018-10-22.

Palliativt forskningscentrums övergripande målsättning är att med sin verksamhet och forskning bidra till utveckling av en jämlik och hälsofrämjande palliativ vård, som ger möjligheter för patienter och närstående i olika åldrar att kunna leva den sista tiden på ett så värdigt och meningsfullt sätt som möjligt.

Kontakta Palliativt forskningscentrum


Tel (vx): 08-555 050 00

Postadress: Box 11189, 100 61 Stockholm


Besöksadress: Stigbergsgatan 30, Stockholm

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.se
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2018 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade