Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Uppdrag och utredningar

IOA är ett forskningsinstitut, men arbetet med tillämpad etik kan också omfatta studier som har karaktär av uppdragsforskning eller som innebär förfrågningar om ett idéarbete med en etisk policy/kod för företag, förvaltningar och professioner.

När IOA åtar sig sådana uppdrag eller annan uppdragsforskning svarar alltid de enskilda medarbetarna, inte institutet, för de bedömningar och förslag som görs inom ramen för det aktuella arbetet.

IOA har en beredskap för vad som kan kallas ”snabbutredningar”. Det innebär att en eller flera forskare vid institutet kan göra argumentationsanalyser i aktuella samhällsfrågor som har inslag av etiska problem och etiska ställningstaganden.

Senast uppdaterad: 2014-09-08.

Institutet för organisations- och arbetslivsetik (IOA) startade sin verksamhet 2007 för att bedriva forskning om centrala etikfrågor för näringslivet, offentlig förvaltning och politik samt för det civila samhällets organisationer. Institutet är en forskningsenhet för tillämpad etik inom Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.se
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2018 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade