Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

IOA i media

2018-01-25

Etiska motiv saknas i bankernas CSR-arbete

Journal of Business Ethics publicerar i sitt januarinummer artikeln: Bankers Bashing Back: Amoral CSR Justifications, skriven av Peter Norberg, IOA.

Svenska finansiella företag möter åtskillig kritik för bristande etik, och uppfattar detta som problematiskt. En metod finansföretag tillämpar för att skapa legitimitet är att arbeta med ansvarsfrågor (CSR). Dessutom argumenterar de gentemot olika intressenter för sitt arbete kring ansvar. I denna artikel studerar vi CSR-argument såsom de framgår av svenska finansföretags års- och hållbarhetsrapporter. Vårt mål är att undersöka den etiska karaktären av finansbranschens CSR-argument. Detta är ett intressant ämne, både för att ansvarsfrågor bär etisk mening och eftersom CSR-argument har betydelse för affärsverksamhet.

De observerade CSR-argumenten undviker den grundläggande frågan om finansbranschen faktiskt har ansvar. De uppvisar heller inte medvetenhet om intressenternas krav på CSR. Till synes värdebaserad CSR-verksamhet saknar ofta etiska motiveringar, vilket inte stämmer överens med den ansvarsfulla bild som finansindustrin vill ge. En amoralitet tycks sålunda råda i de motiveringar som banker ger för sina CSR-aktiviteter.

Mer om artikeln finns att läsa här:

 

2017-12-06

Om företagens värdegrund

"Den som kan läsa marknadens dynamik rätt kan förutsäga framtiden", säger Tomas Brytting i en artikel publicerad på Sveriges Kommunikatörers hemsida. Tomas Brytting är föreläsare på Sveriges kommunikatörera managementprogram Communication Executives Program och har skrivit en gästartikel för Sveriges kommunikatörer.

 

#metoo och det civila motståndet

Lyssna till Tomas Bryttings tankar om #Metoo SR:s Tankar för dagen. Eller läs texten:

Tusentals kvinnor vittnar om övergrepp och tiotusentals skriker ut att nu får det vara nog! Dag för dag ansluter sig kvinnor i olika branscher och samhällssektorer till #metoo-rörelsen.

Ja, det kallas en rörelse, med all rätt, för det är ingen organisation. Det finns ingen planerande och styrande hierarki. Det finns inga krav för medlemskap. Inga medlemsregister eller föreningslokaler. Inga ansökningar om bidrag. Inga budgetar som ska följas. Ingen valberedning. Inget medbestämmande. Inga stadgar eller revisorer. #metoo-rörelsen växer spontant och inte på grund av en klurig strategi.

Det är tankeväckande. Även det helt oorganiserade civilsamhället kan utveckla en väldig kraft när tiden är mogen och om det finns en gemensam vilja. Jag tycker det är mycket hoppingivande.

En kollega berättade en gång följande historia. Det var på en stor distributionsfirma. På lagret jobbade bland annat en kille som hade en avbruten akademisk karriär bakom sig. Han gick under namnet ”Professorn” och blev lite av ett mobboffer. Skämten och retningarna urartade och en dag gick Professorn till chefen och ville byta jobb. Han orkade inte längre ta emot alla gliringar och trakasserier. Vad tror ni chefen gjorde?

Ett alternativ hade varit att kalla in skyddsombudet, damma av policydokumenten och sätta igång ett värdegrundsarbete, ta in en konflikthanterare och skicka personalen på antimobbningsutbildning. Då hade man gått till botten med det hela. Offer och förövare hade fått en chans att lägga fram sin syn på saken. Efter en noggrann utredning hade förliknings-, förlåtelse- och försoningprocesser kunnat starta och kanske hade man hittat tillbaka till någon sorts förtroendefullt samarbete igen. Kanske…

Det som hände i verkligheten var att chefen kallade in alla till ett möte, där den mobbade slapp vara med. Chefen var, på ren svenska, djävligt förbannad. Han skällde, skrek och svor och gjorde klart för alla närvarande att: Nu får det fan i mig vara nog. Om inte det här får ett slut får ni sparken. Facket för säga vad dom vill! Sen gick han och slängde igen dörren efter sig.

Trakasserierna slutade omedelbart. Jag undrar: Hade en antimobbningskurs fått samma effekt? Troligen inte.

Hade #metoo-rörelsen fått samma styrka om den organiserats ”uppifrån”, enligt den administrativa konstens alla regler? Troligen inte. Det går att drunkna i föreningsbidrag men det finns en sorts primitiv kraft i den spontana ilskan som ett organiserat motstånd aldrig kan matcha. Det finns till och med exempel på när spontana rörelser kvävts när makten har slutit dem i sin famn.

Det ska bli intressant att se vad som händer nu när så många chefer förklarar att de ska ta itu med de sexuella trakasserierna – på skarpen…


2017-11-28

Offentlighetens ljus kan kräva mer än laglydnad

I senaste numret av Arbetsvärlden intervjuas Tomas Brytting om Leif Östlings avgång från posten som ordförande för Svenskt Näringsliv.

Beroende på i vilket sammanhang man finns ser normerna olika ut. Vem jämför man sig med? Som företagsledare för ett stort företag, kanske man jämför sig med andra företagsledare för internationella börsföretag.

-Men att plötsligt hamna i offentligheten gör att man ska jämföras med den svenska allmänheten och inte med utländska storföretagsledare. Då räcker det inte att man inte har brutit mot lagen. Man måste vara trovärdig, säger Tomas Brytting till Arbetsvärlden.

 

2017-11-28

Vad är en rättvis lön?

I Du&Jobbet nummer 7/17 intervuas Tomas Brytting om vad som egentligen är rättvisa löner. Artikeln "VD-löner väger allt tyngre" tar upp de växande skillnaderna mellan chefens och de anställdas löner.

- De som försvarar höga chefslöner brukar hänvisa till att företagen är verksamma på en globa, konkurrensutsatt marknad och att man är tvungen att betala vad man gör. Men är det verkligen så? Behöver ett svenskt företag närma sig chefslönerna i USA för att få kompetenta ledare? Jag är inte alls säker på det. Ingen har egentligen synat detta, säger Tomas Brytting till Du&Jobbet.

 

2017-02-16

Betydelsen av delade erfarenheter

I senaste numret av Philosophy Now skriver IOA:s David Rönnegard om värdet av att dela upplevelser och erfarenheter med andra.

2017-02-15

Kommentar till aktieinnehav

Peter Norberg kommenterar den sverigedemokratiske riksdagsledamoten Oscar Sjöstedts innehav av aktier och risken för jäv i Dagens Nyheter den 15.2.17.

2015-06-01

Festen utan mig

Efter sin uppmärksammade artikel "Atheist In A Foxhole", har nu David Rönnegard skrivit artikeln "The Party Without me" i den amerikanska tidskriften Philosophy now. David utvecklar sina filosofiska tankar kring döden som vuxit fram i samband med hans cancersjukdom. Det är inte döden i sig själv som skrämmer, utan sorgen är att tvingas lämna partyt i förtid. "It´s not that the party is going to end, it´s that we must leave and the party will go on without us", skriver David. Hans slutsats är att "The world without us is only made different by what we leave behind. We are only guests at this party, but should aim to leave it better for us having been there.

2015-05-19

Landstingskritik i Kalla fakta.

Den 19 maj sände TV 4:as Kalla fakta reportaget "Bakom fabriksgrinden", som beskrev de anställdas svåra förhållandena i en av dataföretaget Dells fabriker i Kina. De svenska landstingen som upphandlar varor för 120 miljarder kronor om året har en uppförandekod där det slås fast att de i sina upphandlingar är skyldiga att ta ett socialt ansvar. Trots att allvarligt kritik har riktats mot Dell skildrar reportaget hur Stockholms läns landsting trots det gjort en ny upphandling av datorer av ett företag, där Dell är en av underleverantörerna. Programmet kommenterades av Tomas Brytting, IOA.

2015-05-22

Problematiskt med skatteplanering inom offentliga sektorn

I en artikel om skatteplanering vid bygget av Nya Karolinska i Svenska Dagbladet den 22 maj 2015 intervjuas Peter Norberg, doktor i etik och ekonomi vid IOA, Ersta Sköndal Bräcke högskola om problemet med skatteplanering, inte minst för sjuvården. "En enskild individ och ett företag kan ta sig ganska stora moraliska friheter inom lagens gränser, men för offentlig sektor är det värre. Mest problematiskt är det här, i den kanske allra mest behjärtansvärda delen av den skattefinansierade offentliga sektorn, nämligen sjukvården. Då är det helt enkelt fel att ligga ens i närheten av juridisk gråzon", säger Peter Norberg till Svd.

2015-05-20

Organisationer kan må bätte

Kärlek, auktoriet, mening och rationalitet är fyra viktiga aspekter för att uforma organisationer som passar människor, sade Tomas Brytting när han nyligen föreläste på Arbetsmiljöforums nätverksforum. Läs mer på tidskriften Du&Jobbet:s hemsida.

2015-02-23

ATEISTENS TRÖSt

Hur kan en svårt sjuk ateist finna tröst när han drabbats av en dödlig sjukdom? Frågan ställs och utvecklas av IOA:s David Rönnegard i det senaste numret av Modern Filosofi, nr 1/15. David Rönnegard, som själv har drabbats av cancer skriver bland annat: "Vi lever våra liv genom andra. Medan vi lever ger andra människor våra liv mening genom att vara föremål för vår kärlek och tillgivenhet. Då vi dör ger vi våra medmänniskors liv mening genom att fortsätta vara föremål för deras kärlek. När vi släpper döden nära, när vi lever med ett slags medvetenhet om döden, får vi syn på det som består. Det vi värderar högst. Tron på ett liv efter detta, det vill säga en förnekelse av döden, hindrar denna insikt", skriver David Rönnegard.

Artiklen har tidigare varit publicerad i Philosophy now.


2015-02-23

DEN FYRDIMENSIONELLA MARKNADEN

I boken "Etiken i butiken" skriver Tomas Brytting om marknadens fyra idealtyper - anarki, kontrakt, aristokrati och hyckleri. Nyligen föreläste han om dessa marknadens fyra idealtyper på Handelns utredningsinstitut. Ett sammandrag av föreläsningen finns att läsa på deras hemsida.


2012-09-05

Fler röster om boken Chefsarbetets etik

På hemsidan till IFL:s Executive Education, Stockholms Handelshögskola, skriver Robin Elvin, akademiker och verksam som affärsman i Helsingfors om boken, bland annat så här:

"Frågan om etiskt ledarskap är alltid aktuellt. Man hoppas därför att den här antologin kommer att nå människor i ledande positioner och inspirera dem till reflektion. Texterna är välskrivna och flyter bra; de här akademiska författarna har ett sätt att skriva som gör dem lätta att läsa. Hur som helst, kommer de akademiska aspekterna fram i fotnötter, index och bibliografi - alla av exeptionell kvalitet."


2012-08-06

Tomas Brytting i Dagens Nyheter om AP-fonderna

"En allvarlig förtroendefråga", konstaterade Tomas Brytting när han i juni intervjuades i Dagens Nyheter om de förmåner som en granskning av AP-fonderna visar att de ger sina anställda. Han anser att affärsvärldens vidlyftiga representationskultur verkar ha smittat av sig på de statliga AP-fonderna och att det är styrelsernas ansvar att se över förmånerna.

Läs artikeln


2012-05-04

Om valfrihet i välfärden

Den 4 maj släppte Sektor 3 boken "Välfärd bortom staten och kapitalet", skriven av Anna Ardin, Sektor 3, Andreas Linderyd, IOA och Johanna Rickne, Institutet för Näringslivsforskning. Samma dag skrev de tre författarna en artikel i Svenska Dagbladet Brännpunkt


2012-04-12

Röster om boken "Chefsarbetets etik"

Den 25 januari presenterades boken "Chefsarbetets etik" på SNS förlag. Redaktör är Tomas Brytting, IOA, som tillsammans med nio skribenter ger olika perspektiv på chefsarbetes etiska prövningar och dilemman.

Boken har recenserats i en rad tidningar.

Under rubriken "Rättesnören för en modern chef" skriver Dagens Nyheter söndagen den 1 april:

"Det är en ambitiös bok och redan i inledningen inser man att etik inte är lätt. Det vilar på våra värderingar, formade för tusentals år sedan i religion och sedeläror. "Den gode herden" och syndabocksfenomenet är alla gamla tankestrukturer som ligger bakom bilden av chefsskapet."

I BTJ-häftet skriver lektör Björn Nilsson efter en kortfattad beskrivning av boken:

"Sammantaget är det en mångsidig och förhållandevis konkret redogörelse som gör att boken kan vara till god nytta för målgruppen som i huvudsak utgörs av chefer i olika typer av organisationer".

I tidningen Kollega, medlemstidning för fackförbundet Unionen, skriver Lars Sköld:

"Boken handlar inte om handgreppen, d v s hur man ska göra saker och ting. Snarare är innehållet en input för eget vidare tänkande."

I Offentliga affärer presenterar Malin Ulfvarsson boken: "Den här boken tar upp moraliska frågor kring makt och chefskap i vid bemärkelse. Hur ska en chef bemöta sina underordnade? Finns det styrande tankemönster kring chefsarbetet som vi aldrig kan komma ifrån? Vad innebär det att vara en "hård men rättvis" chef? Får chefen tvinga en medarbetare att sänka sina kvalitetskrav? Vidare diskuteras mekanismerna bakom att chefer ibland hamnar snett och ägnar sig åt oegentligheter, trakasserier och bedrägerier."

Boken har också omnämnts i Jusektidningen, Personal&Ledarskap, Chef, Dagens Industri, Expressen, Du&Jobbet, Arbetarskydd och Redaktören. Tomas Brytting och boken presenterades dessutom i Kunskapskanalen under våren i programmet "En bok och en författare".


2012-04-0

Är lagstiftning eller företagens frivilliga sociala ansvar lösningen på samhällets problem?

Under mars månad har frågan om företagens sociala ansvar debatterats i webbmagasinet CSR i praktiken. Utgångspunkt var David Rönnegards artikel "Lönsamt ansvarstagande – företagens sociala ansvar och strategier för "win-win-CSR".

I sin artikel väcker David Rönnegard, IOA, frågan om företagen överhuvudtaget har ett socialt ansvar, det vill säga har skyldighet att arbeta med CSR, och resonerar kring hur företagen på bästa sätt tjänar samhället. "Under århundraden har företagen drivit utvecklingen och möjliggjort den sociala utveckling vi har idag", skriver David Rönnegard i sin slutsats. Han hävdar att CSR-förespråkarna missar denna viktiga helhetsbild av företagens roll och skriver: "För att företag ska fortsätta vara drivkraften i samhällets ekonomiska motor krävs att vi bevarar det som i grunden driver företagen, nämligen fokus på deras egenintresse. Företagen bidrar till väldfärden som producenter, arbetsgivare och skattebetalare. Det är deras primära roll i samhället. När vi nu vill att företagen ska ta större samhällsansvar bör vi uppmana till ett ansvarstagande som är gynnsamt för samhället utan att företagen tvingas göra avkall på sina egenintressen."

I den diskussion som idag förs kring företagens sociala ansvar hävdas ofta att företagen bör engagera sig i CSR. Dels finns ett växande intresse bland medborgarna att företagen, utöver sin kärnverksamhet, ska bidra till större sociala mål, dels motiveras ofta ett sådant arbete att det stärker företagets varumärke. Enligt David Rönnegard bör staten ta det primära ansvaret för att lösa ett antal problem, men när staten inte gör det den bör, kan företagen bidra till den sociala välfärden. I sin artikel beskriver han hur företag har drivit välfärdsutvecklingen. Han ger också exempel på hur företag kan gynna sig själva och samhället genom affärsstrategiska CSR-insatser.

Läs David Rönnegards artikel

Läs också den debatt som följde

Läs David Rönnegards replik


2012-02-13

Tillfället gör tjuven

Samma egenskaper som gör dig till en framgångsrik chef kännetecknar också en skicklig bedragare, säger Tomas Brytting i en intervju i Ny Teknik med anledning av den nyutgivna boken "Chefsarbetets etik".

Text

Senast uppdaterad: 2018-01-25.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade