Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Institutet för organisations- och arbetslivsetik, IOA

Enheten Institutet för organisations- och arbetslivsetik (IOA) lades ner den 30 juni 2019, då forskningen gick in i det nyinrättade forskningscentrumet Centrum för civilsamhällesforskning.

IOA startade sin verksamhet 2007 för att bedriva forskning om centrala etikfrågor för näringslivet, offentlig förvaltning och politik samt för det civila samhällets organisationer. Institutet var en forskningsenhet för tillämpad etik inom Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Överallt där människor organiserar sig uppkommer etiska frågor som berör vårt liv och vårt arbete, individuell och gemensam välfärd. Etiska frågor är därför inte bara intellektuella tankeproblem – de förutsätter ett engagemang och en kärlek till livet och människan. Det gäller också forskningen om etik.

Institutet har haft en kommunikativ ambition, en öppenhet gentemot andra forskare och debattörer. Här har olika riktningar och arbetssätt kunnat komma till uttryck. Vi har även aktivt förmedlat kunskap, forskningsresultat samt deltagit i samhällsdebatten.


Senast uppdaterad: 2019-08-14.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade