Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Institutet för organisations- och arbetslivsetik, IOA

Överallt där människor organiserar sig uppkommer etiska frågor som berör vårt liv och vårt arbete, individuell och gemensam välfärd. Etiska frågor är därför inte bara intellektuella tankeproblem – de förutsätter ett engagemang och en kärlek till livet och människan. Det gäller också forskningen om etik.

En analytisk hållning är ett grundkrav för all akademisk verksamhet. Det innebär att vi strävar efter precision och överblick med en kritisk distans till olika ståndpunkter – även den egna.

Arbetet med tillämpad etik ska också vara konstruktivt. Studier och projekt bör leda fram till väl underbyggda förslag och rekommendationer.

Institutet har också en kommunikativ ambition, en öppenhet gentemot andra forskare och debattörer. Hos oss ska olika riktningar och arbetssätt kunna komma till uttryck. Vi ska också aktivt förmedla kunskap, forskningsresultat samt delta i samhällsdebatten.

Institutet för organisations- och arbetslivsetik (IOA) startade sin verksamhet 2007 för att bedriva forskning om centrala etikfrågor för näringslivet, offentlig förvaltning och politik samt för det civila samhällets organisationer. Institutet är en forskningsenhet för tillämpad etik inom Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Senast uppdaterad: 2019-03-25.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade