Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Psykosocialt stödprogram till barnfamiljer där en förälder eller ett barn har en livshotande sjukdom: En utvärdering av effekt och implementering i klinisk praktik

När en barnfamilj drabbas av livshotande eller livsbegränsande sjukdom berörs hela familjen, men trots detta finns lite forskning som utvärderar stöd för dessa familjer. Denna studie syftar till att utvärdera ett psykosocialt stödprogram i klinisk praktik, ”The Family Talk Intervention” (FTI), för barnfamiljer med svår sjukdom (när en förälder eller ett barn är svårt sjukt).

Studien har en hybrid design, där både effekt av interventionen och implementeringsprocessen i klinisk praktik ska studeras. Stödprogrammet FTI planeras inom tre olika vårdkontexter: specialiserad palliativ vård där en förälder är svårt sjuk, inom cancervården där en förälder är sjuk, samt pediatriken där ett barn är svårt sjuk. En klusterrandomiserad studie på sex kliniker inom specialiserad palliativ hemsjukvård kommer att genomföras (3 enheter= intervention, 3 enheter=kontroll).

Parallellt kommer FTI implementeras på ett universitetssjukhus inom cancervården för vuxna samt inom pediatriken. Kuratorer på klinikerna kommer att genomgå FTI-utbildning 2021. Från 2022 kommer FTI att erbjudas till barnfamiljer som vårdas i dessa kliniska kontexter.

FTI är manualbaserad och består av sex möten med familjen (i grupp och enskilt) som leds av FTI-utbildade kuratorer. FTI syftar till att stödja familjen att prata om sjukdomen och vad den innebär (t.ex. samtala om prognos, stress), att stödja föräldrarna att se och möta barnens behov, samt stödja familjen att identifiera sina styrkor och hur de kan använda dem.

FTI kommer utvärderas med enkäter och intervjuer med familjer och kuratorer. Detta görs innan FTI/baslinjen samt efter avslutad intervention (3 och 6 månader efter baslinjen). Forskargruppen har utfört pilotstudier på FTI inom dessa kontexter med positiva resultat. I föreliggande studie tar utvärderingen av FTI ett nästa steg; stödinterventionen utvärderas under verkliga förhållanden.

Senast uppdaterad: .

OM PROJEKTET

Tidsperiod: 2021-2024

Kontaktperson: Malin Lövgren

Övriga medarbetare/projektgrupp: Ulrika Kreicbergs, Anette Alvariza, Camilla Udo, Lena Anmyr, Maja Holm, Reza Zarenoe, Kristofer Årestedt

Finansiär: Cancerfonden, Barncancerfonden

Forskningsområde: Palliativt forskningscentrum
Projektstatus: Pågående

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade