Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Etiska aspekter av assisterad kroppslig omvårdnad i livets slut på vård- och omsorgsboende

Världens befolkningar åldras. I ett samhälle där ett ökande antal lever så pass länge att de blir både sköra och multisjuka, ökar också behovet av att få flytta in på ett vård- och omsorgsboende i livets slut. Utifrån av en strävan att främja kvarboende i det egna hemmet med stöd av hemtjänst har dock antalet platser på vård-och omsorgsboendet minskat. Faktiskt så mycket som med en fjärdedel sedan millennieskiftet. Detta gör att det oftast är de allra sköraste, de som har omfattande behov av assisterad kroppslig omvårdnad under dygnets alla timmar, som beviljas en plats. Följaktigen är många äldre personer i palliativ fas redan när de flyttar in. Data från palliativregistret visar också att överlevnaden är kort, för närmare hälften av de inflyttade dör inom ett år. Detta gör den assisterade kroppsliga omvårdnaden till ett angeläget område att studera.

Projektet omfattar två delstudier som gör nya analyser av observationsmaterial som samlades in i samband med ett doktorandprojekt (Kroppslig omvårdnad för äldre personer på vård- och omsorgsboende). Observationsmaterialet rör situationer där undersköterskor och äldre personer interagerar i samband med utförandet av assisterad kroppslig omvårdnad som rör exempelvis måltider, på- och avklädning, förflyttningar och personlig hygien.

I de analyser som omfattar aktuellt projekt kommer etiska aspekter att närmare undersökas och beskrivas. Den första delstudien syftar till att belysa olika typer av etiska problem i interaktionen mellan undersköterskor och äldre personer i samband med genomförandet av assiterad kroppslig omvårdnad i livets slut på vård- och omsorgsboende. Analysen är deduktiv och utgår från en mall som beskriver olika typer av etiska problem.

Den andra studien syftar till att deduktivt analysera genomförandet av assisterad kroppslig omvårdnad i livets slut på ett vård- och omsorgsboende utifrån ett teoretiskt ramverk som fokuserar på individers värdighet och självständiga livsval.

Senast uppdaterad: .

OM PROJEKTET

Tidsperiod: 2021-2022

Kontaktperson: Bodil Holmberg

Övriga medarbetare/projektgrupp: Lars Andersson

Finansiär: Forte

Forskningsområde: Palliativt forskningscentrum
Projektstatus: Pågående

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade