Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Studentaktivt lärande i handledningsprocessen

I detta forskningprojektet studeras studentaktivt lärande under handledningsprocessen av studenters självständiga examensarbete inom ramen för sjuksköterskeutbildningen. Tidigare forskning visar att i handledningssituationen av det självständiga examensarbetet söker studenter ofta efter den rätta metoden eller det rätta sättet att arbeta, vilket i sin tur ska leda fram till ett korrekt examensarbete.

Den akademiska fördjupningen inom professionsutbildning är av största vikt för att forskning och evidensbaserad omvårdnad skall vara väl förankrad hos sjuksköterskestudenter i sin kommande profession som sjuksköterska. Inom lärosäten är det obligatoriskt att skriva ett självständigt examensarbete inom ramen för sjuksköterskeprogrammet och en vetenskaplig utvärdering behöver ske av handledningsprocessen från studenters och handledares perspektiv. Det självständiga examensarbetet leder till en kandidat- och akademisk examen.

Projektet fokuserar på hur studenters förväntan påverkas under handledningsprocessen vid studentaktivt lärande och finns det ett samband mellan studenters förväntan av handledningsprocessen och upplevd self-efficacy. Vidare fokuserar projektet på studenters inre motivation och drivkrafter för de egna lärandet i handledningsprocessen, handledares uppfattningar om sin roll och kompetens.

Det övergripande syftet är att beskriva studentaktivt lärande under handlednings-processen av examensarbete inom ramen för sjuksköterskeutbildningen. Frågeställning:

  1. Påverkas studenternas förväntan under handledningsprocessen vid studentaktivt lärande (STQ)?
  2. Finns ett samband mellan studenternas förväntan av handledningsprocessen och upplevd self-efficacy (GSE)?
  3. Belysa studenternas inre motivation och drivkrafter för det egna lärandet i handledningsprocessen (fokusgruppsintervju).
  4. Beskriva handledarnas uppfattningar om sin roll som coach vid studentaktivt lärande under handledningsprocessen (GSE & STQ).
  5. Belysa handledarens uppfattning om sin kompetens samt hens reflektioner om sin roll som coach under handledningsprocessen (fokusgruppsintervju).

Projekt är ett samarbete mellan lärosätena Ersta Sköndal Bräcke Högskola, Karlstads universitet, Jönköping University och Örebro universitet. Datainsamling pågår vid alla fyra lärosäten och sker genom enkäter och fokusgruppsintervjuer som avslutas under våren 2021.

Senast uppdaterad: .

OM PROJEKTET

Tidsperiod: 2020-2023

Kontaktperson: Brigitta Bisholt

Övriga medarbetare/projektgrupp: IngBritt Rydeman

Samarbetspartner: Karlstads universitet, Jönköping University och Örebro universitet

Forskningsområde: Institutionen för vårdvetenskap – Forskning inom huvudområdet vårdvetenskap
Projektstatus: Pågående

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade