Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Mellan diagnos och vård – medskapande verksamhet för personer med demenssjukdom

Verksamheter som är riktade till personer med demenssjukdom i ett tidigt skede är få. Det finns då en risk för inaktivitet och social isolering som kan bidra till försämrad funktionsförmåga hos dessa personer. Syftet är att beskriva en öppen, medskapad verksamhet som erbjuder tidigt psykosocialt stöd till personer med demenssjukdom och dess betydelse för deltagarna.

I det här projektet studeras en öppen, delvis ideellt driven verksamhet, för personer som ännu inte har behov av daglig verksamhet. Aktiviteter väljs och utformas tillsammans med deltagarna.

Teoretiskt ramverk för forskningsprojektet är begreppet medskapande (eng. co-production) som innebär att medborgare aktivt deltar i utformandet av sociala tjänster för sig själva eller andra. Projektet har en kvalitativ design enligt metoden Situational Analysis, en utveckling av Grounded Theory. Data samlas in genom deltagande observationer och upprepade, semistrukturerade intervjuer med deltagarna samt med personal och ansvariga för verksamheten. Dokument som berör verksamheten (t ex websida, verksamhetsberättelse) inkluderas i analysen.


Senast uppdaterad: .

OM PROJEKTET

Tidsperiod: 2019-

Kontaktperson: Mona Söderlund

Övriga medarbetare/projektgrupp: Ingrid Hellström och Johan Vamstad, Ersta Sköndal Bräcke högskola samt Ragnhild Hedman, Sophiahemmet högskola

Forskningsområde: Institutionen för vårdvetenskap – Forskning inom huvudområdet vårdvetenskap
Projektstatus: Avslutat

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade