Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Barn som mist - familjeterapi intervention

När en förälder dör, påverkas livet för efterlevande barn och partner. Tidigare forskning visar att barn som mist en förälder löper ökad risk för ohälsa. Även för den kvarvarande föräldern innebär förlusten en stor omställning med ökade krav och risk för ohälsa. Att som familj upprätthålla samtalet och rutiner kan påverka hur situationen och hälsan utvecklas. Möjligheten till stöd för förlustdrabbade barnfamiljer har varit liten i Sverige varför denna studie genomförts.

Syftet med studien var att undersöka barnfamiljers kommunikation, psykoligiska hälsa och sorg efter förlusten av en förälder/partner samt att utarbeta en utvärdera en stödjande familjeintervention för dessa familjer.

Barnfamiljer boende i Stockholm som mist en förälder/partner åren 2013-2015 till följd av cancer inbjöds till att medverka i studien. De fick också inbjudan om att medverka i den utarbetade familjeinterventionen.

Två av de viktigaste resultaten hittills är att man kan se att kommunikationen i familjen påverkas av familjens sorg, och att barn och ungdomars psykisk hälsa verkar vara associerat med just kvaliteten av kommunikationen mellan den kvarlevande förälder och barnet eller ungdomen. Dessutom, har vår kliniska provning av stödprogrammet ”The Grief and Communication Family Support Intervention” vilket utvecklades som del två av projektet, visade att familjekommunikation och relationer i familjen förbättras efter deltagande i stödprogrammet.

Senast uppdaterad: 2020-09-07.

OM PROJEKTET

Tidsperiod: 2016-2019

Kontaktperson: Megan Weber

Övriga medarbetare/projektgrupp: Ulrika Kreicbergs, Anette Alvariza, Josefin Sveen

Finansiär: Familjen Kamprads Stiftelse och Familjen Erling-Perssons Stiftelse

Forskningsområde: Palliativt forskningscentrum
Projektstatus: Pågående

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2020 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade