Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Global studie om Covid-19 och personer med intellektuell funktionsnedsättning

Coronapandemin har under det senaste halvåret påverkat oss alla. Men kunskapen är mycket begränsad kring hur personer med intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning) påverkats. Vi saknar också kunskap kring effekter för föräldrar, syskon, god man och personal.

Därför genomförs en global studie av Covid-19s påverkan på personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras stödpersoner. Sammanlagt 19 olika länder deltar i studien som samordnas av forskare på Irland. För Sveriges del ansvarar forskare vid Ersta Sköndal Bräcke högskola i Stockholm.

Frågorna i enkäten handlar om hur man upplevt att personer med intellektuell funktionsnedsättning påverkats under pandemin, till exempel av den sociala distanseringen. Det är också frågor om hur personal på till exempel gruppbostäder och anhöriga påverkats.

Med ökad kunskap kan villkoren under pandemin för personer med intellektuell funktionsnedsättning i olika länder jämföras och stödinsatser utvecklas och bättre anpassas till olika behov.

Länk till enkäten: https://tinyurl.com/COVID19IDD

Enkäten är öppen och går att besvara, för den som är över 18 år och är anhörig eller personal, fram tom den 20 september. Resultaten, både för Sveriges del och för de andra deltagande länderna, kommer att presenteras under vintern/våren 2020/21.

Medverkande forskare vid ESBH: Magnus Tideman, professor, och doktorand Jenny Aspling, Institutionen för Socialvetenskap.

Senast uppdaterad: .

OM PROJEKTET

Tidsperiod: 2020-

Kontaktperson: Magnus Tideman

Övriga medarbetare/projektgrupp: Jenny Aspling, doktorand, Ersta Sköndal Bräcke högskola

Finansiär: FORMAS

Forskningsområde: Institutionen för socialvetenskap – Forskning om det sociala arbetets villkor, former och utfall
Projektstatus: Pågående

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade