Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Pengar och pengens mening

I projektet analyseras i tre integrerade delprojekt, pengar som artefakt, pengar som begrepp och "pengen" som fenomen.

Som artefakt är pengar en produkt av mänsklig verksamhet som påverkar beteenden och relationer. Begreppet pengar betecknar den fysiska eller elektroniska artefakten i sig. ”Pengens” innebörd analyseras fenomenologiskt. Vilka villkor kan skapa ett sådant socialt, emotionellt, logiskt eller moraliskt motstånd att vissa saker inte utväxlas mot pengar, exempelvis: kroppsdelar, titlar, heder, rättsliga avgöranden, ”kronjuveler” och andra tabun. Sådana begränsningar i pengarnas funktionalitet – kommersialiseringens gräns ­– indikerar egenskaper i pengens inneboende väsen. På andra sidan den gränsen har pengen snarast en negativ, korrumperande värderingsmässig potential.

Projektet innehåller även en tillämpad del där den teoretiska analysen används för att diskutera villkoren för användning av pengar i idéburna organisationer och ideellt arbete.

Projektet avropperteras i en monografi.

Senast uppdaterad: .

OM PROJEKTET

Tidsperiod: 2020-2023

Kontaktperson: Tomas Brytting

Forskningsområde: Institutionen för socialvetenskap – Forskning om det sociala arbetets villkor, former och utfall
Projektstatus: Pågående

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade