Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Recruiting patients to clinical trials: Ethical and clinical aspects

Projekt 1. Embodiment of ethical perspectives in the clinic: Healthcare personnel´s experiences of dilemmas when caring for oncology research participants

I mitt avhandlingsarbete var fokus främst på patienter med cancer som deltar i kliniska prövningar. Efter disputationen blev det naturligt att gå vidare med forskning inriktad på hur läkare och sjuksköterskor ser på sin roll när patienter rekryteras till onkologiska och hematologiska kliniska studier och vad de upplever som etiskt svårt när arbetet omfattar både vård och forskning. Trots att vi idag botar fler och trots att den förväntade livslängden har ökat, så är fortfarande ett av sex dödsfall relaterat till cancer. Så även om vi nått stora framsteg i kampen mot cancer så ställs vi i dag inför nya och mer komplexa valsituationer.

Tidsperiod: 2015- pågående

Kontaktperson: Tove Godskesen, Ersta Sköndal Bräcke högskola

Projekt 2. Recruiting children with cancer to research: Ethical and clinical aspects (Doktorandprojekt)

Tidsperiod: påbörjas 2020

Kontaktperson/projektledare: Anna T. Höglund, Centrum för forsknings- & bioetik, Uppsala universitet

Övriga medarbetare /projektgrupp: Sara Frygner Holm, Inst. för neurovetenskap, Uppsala universitet, Tove Godskesen

Senast uppdaterad: .

Tidsperiod: 2015- pågående

Kontaktperson: Tove Godskesen

Övriga medarbetare/projektgrupp: Zandra Engelbak Nielsen, Rigshospitalet i Köpenhamn Onkologisk Klinik, Danmark; Suzanne Petri, Onkologisk Klinik, Rigshospitalet i Köpenhamn, Danmark; Margrete Mangset, Oslo universitetssykehus, Medisinsk klinikk, Geriatrisk avdeling, Oslo, Norge; Arja Halkoaho, Tampere University of Applied Sciences, Finland; Stefan Eriksson, Centrum för forsknings & bioetik, Uppsala universitet, Sverige; Laurine Bente Schram Harsløf, Rigshospitalet i Köpenhamn. Onkologisk Klinik, Danmark, Gert Helgesson, Centrum för hälso- och sjukvårdsetik, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige; Merja Pirinen, Leg. Sjuksköterska, Kuopio universitetssjukhus, Finland; Josepine Fernow, Centrum för forsknings & bioetik, Uppsala universitet, Sverige; Robert Spörndly, Akademiska sjukhuset, Uppsala, Sverige.

Forskningsområde: Forskningsetik och vårdetik
Projektstatus: Pågående

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade