Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

När personer vill påskynda döendet – etiska och kliniska aspekter i palliativ vård

Projektet anknyter till vårdetiska frågor. Detta är ett nystartat projekt har dokus på frågeställningar kring bemötande när personer med svår eller livshotande sjukdom uttrycker en önskan om att dö i förtid. Syftet är att skapa en utbildningsintervention för vårdpersonalen som ska stärka sjukvårdspersonalens kompetens att ta sig an frågor om att inte längre vilja leva.

Senast uppdaterad: .

OM PROJEKTET

Tidsperiod: 2019 - pågående

Kontaktperson: Tove Godskesen

Övriga medarbetare/projektgrupp: Titti Melin-Johansson, Ersta Sköndal Bräcke högskola, Berit Seiger Cronfalk, Röda Korset högskola

Forskningsområde: Palliativ vård och vårdetik
Projektstatus: Pågående

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade