Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Yngre barn står mellan pappa och mamma.

Splittrad barnrätt – konsekvenser av motstridiga regler om barns försörjning

Detta tvärvetenskapliga projekt tar avstamp i hur frågor om barns underhåll relaterar till olika, ibland motstridiga, mål för den svenska familjepolitiken, såsom jämställdhetsmål, lika rättigheter och skyldigheter för mammor och pappor, mål om att värna grundläggande välfärd för alla barnfamiljer.

Det finns uppenbara könsaspekter av hur ansvar för barn efter en separation fördelas. Dessa kan osynliggöras av den könsneutrala familjepolitiken. Antagande om samverkan mellan föräldrar och statligt tillbakadragande från familjerättsliga frågor riskerar att drabba redan utsatta grupper av ensamstående föräldrar. Dessa frågor analyseras utifrån ett samhällsvetenskapligt perspektiv.

enom en rättsvetenskaplig analys utforskas komplexiteten i lagstiftningen och den särskilda utmaning som ligger i splittring av underhållsfrågor i en offentlig och civilrättslig del, vilket försvårar samordning och samsyn.

Senast uppdaterad: .

OM PROJEKTET

Tidsperiod: 2020-2022

Kontaktperson: Johanna Schiratzki

Övriga medarbetare/projektgrupp: Ann-Zofie Duvander, professor och Johanna Finnström, forskarstuderande, Stockholms universitet 

Finansiär: Forte medsökande

Forskningsområde: Institutionen för socialvetenskap – Forskning i välfärdsrätt
Projektstatus: Pågående

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade