Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Livskvalitetsmått för personer i behov av palliativ vård och deras närstående

Ett av huvudmålen med palliativ vård är att stärka patienters och närståendes välbefinnande och livskvalitet genom att förebygga och minska det lidande som är förknippat med svår sjukdom. Det finns därför behov av ett systematiskt användande av patientrapporterade utfallsmått för att kunna identifiera och bedöma fysiska, psykosociala och andliga problem.

The McGill Quality of Life Questionnaire - Expanded (MQOL-E) och The Quality of Life in Life-Threatening Illness-Family Carer/Caregiver version (QOLLTI-F) är utvecklade för personer i behov av palliativ vård oavsett diagnos. Instrumenten kan även användas tillsammans. Projektet syftar övergripande till att översätta och validera de två instrumenten för användning i Sverige. Både kvalitativ metod och psykometrisk metod används.

Originalversionen, liksom flera språkligt översatta versioner av MQOL och QOLLTI-F har uppvisat goda mätegenskaper men det saknas svenska validerade versioner av instrumenten. Genom denna studie görs instrumenten tillgängliga även för svenska förhållanden, såväl kliniskt som forskningsmässigt.

Projektet sker i samarbete mellan forskare i Sverige och forskare i Kanada som har konstruerat/skapat originalversionerna.

Senast uppdaterad: .

OM PROJEKTET

Tidsperiod: 2016-

Kontaktperson: Anette Alvariza

Övriga medarbetare/projektgrupp: Kristofer Årestedt, Linnéuniversitetet, Lena Axelsson, Sophiahemmet Högskola, Nina Carlsson, Linnéuniversitetet, S. Robin Cohen, McGill University, Montreal, Quebec, Canada, Richard Sawatzky, Canada Research Chair at Trinity Western University, Langley.

Forskningsområde: Palliativt forskningscentrum
Projektstatus: Pågående

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade