Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Sorgereaktioner hos närstående till personer som avlidit till följd av plötsligt hjärtstopp

Varje år drabbas tusentals personer av plötsligt oväntat hjärtstopp på eller utanför sjukhus. De flesta hjärtstopp utanför sjukhus sker i hemmet och bevittnas i två av tre fall av närstående. Nationellt sett är överlevnaden omkring 11 procent vid hjärtstopp utanför sjukhus och 32 procent på sjukhus. Det finns i dagsläget få studier av närståendes situation efter att en person avlidit till följd av hjärtstopp. I projektet undersöks närståendes upplevelse av sorg, egen hälsa och erfarenheter och data samlas in med enkäter och intervjuer.

Syftet med projektet är att få ökad kunskap om närståendes erfarenheter efter att en person avlidit till följd av ett plötsligt oväntat hjärtstopp. Forskningsprojektet vänder sig till vuxna närstående (18 år eller äldre) till en person som avlidit till följd av plötsligt oväntat hjärtstopp. Även den avlidne ska ha varit 18 år eller äldre när hjärtstoppet inträffade. Målet för projektet är att i framtiden utveckla stöd till närstående utifrån de behov som upplevs efter förlusten

Senast uppdaterad: .

OM PROJEKTET

Tidsperiod:

Kontaktperson: Anette Alvariza

Övriga medarbetare/projektgrupp: Kristofer Årestedt, Linnéuniversitetet, Nina Carlsson, Linnéuniversitetet, Lena Axelsson, Sophiahemmet och Anders Bremer, Linnéuniversitetet.

Forskningsområde: Palliativt forskningscentrum
Projektstatus: Pågående

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade