Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Förberedelse för närstående till patienter som genomgår allogen stamcellstransplantation

I detta projekt studeras närstående till patienter som genomgår allogen stamcellstransplantation. Patienterna är svårt sjuka och ca hälften överlever inte som sjukdom trots transplantation, således finns stort behov av stöd till närstående, något som dock saknas idag. Inom ramen för projektet undersöks närståendes förberedelse för att vårda samt deras behov av stöd. Utifrån de individuella förutsättningar skapas sedan stödinsatser, dvs individuella stödinterventioner som möter var och en av de närstående i de behov av stöd de har.

Senast uppdaterad: .

OM PROJEKTET

Kontaktperson: Anette Alvariza

Övriga medarbetare/projektgrupp: Jeanette Winterling, med dr (Karolinska Institutet), Karin Bergkvist, Med dr (Sophiahemmet) och Annika Kisch, med dr (Lunds Universitet).

Forskningsområde: Palliativt forskningscentrum
Projektstatus: Pågående

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade