Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

En randomiserad kontrollerad multicenterstudie om närståendes förberedelser att vårda

Det som studerats i projektet är närståendes upplevelse av förberedelse för att vårda, interventionseffekter på kort och lång sikt, samt interventionens betydelse för närstående och patienter.

I projektet testades, med randomiserad kontrollerad design, en intervention som syftade till att öka närståendes förberedelse för att vårda, främja deras hälsa och förebygga negativa konsekvenser relaterade till situationen. Interventionen genomfördes utifrån en manual av vårdpersonal på tio specialiserade hemsjukvårdenheter i Stockholm under cirka 15 månader under 2013–2014. Vi har även undersökt vårdpersonals upplevelser av att genomföra interventionen samt av att delta i en randomiserad kontrollerad studie inom palliativ vård. Karaktäristika hos de närstående som enligt skattningar inte har effekt av interventionen har också studerats.
Inom ramen för projektet studeras även närståendes upplevelser av sorg. Projektet har vuxit och utvecklats genom åren. 

Senast uppdaterad: .

OM PROJEKTET

Tidsperiod: 2013-2019

Kontaktperson: Anette Alvariza

Övriga medarbetare/projektgrupp: Joakim Öhlén, Göteborgs Universitet, Yvonne Wengström, Karolinska Institutet, Ida Goliath fd Carlander, Karolinska Institutet, Carl-Johan Fürst, Lunds Universitet och Kristofer Årestedt, Linnéuniversitetet. 

Forskningsområde: Palliativt forskningscentrum
Projektstatus: Pågående

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade