Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Samordnade interventionssystem mot våld i nära relationer (Sivin-barn)

Sedan länge finns det i Sverige en stor enighet om att alla former av våld mot barn utgör grundläggande kränkningar av barns rättigheter och integritet, och att våld i nära relationer undergräver barnens möjligheter till en trygg barndom och positiva livsvillkor under deras uppväxt. Därför har ett antal politiska åtgärder tagits för att bekämpa våld mot barn i nära relationer, bland annat genom att skärpa skrivningarna i socialtjänstlagen om socialtjänstens ansvar för barn som brottsoffer. Dessutom har regeringen både beslutat om handlingsplaner och en nationell strategi som berör det här området. Men de åtgärder som hittills gjorts har inte skapat ett samordnat system, utan mer bidragit till att utveckla punktinsatser. Den myndighet som har det största ansvaret för att säkerställa skydd och stöd till barn som utsätts för våld i nära relationer har inte den samordnade helhet som behövs.

I forskningsprogrammet Samordnade interventionssystem mot våld i nära relationer, ska man undersöka hur de olika delarna av socialt arbete, från upptäckt och utredning till stöd och uppföljning, kan samordnas.

Med utgångspunkt i såväl barns utsatthet som rätt till delaktighet syftar forskningsprogrammet till att
utforska förutsättningarna för, samt bidra till utvecklingen av ett barncentrerat, samordnat interventionssystem
mot våld mot barn i nära relationer. Socialtjänstens insatser för upptäckt, utredning och bedömning,
skydd och stöd för barn och deras omsorgspersoner står i fokus. Forskningssamarbetet med lokala socialtjänster ska lägga grunden för ett långsiktigt åtagande från både forskare och deltagande organisationer att i samarbete bygga strukturer som kan åstadkomma varaktig förändring i socialtjänstens ordinarie praktik.

Programmet är uppdelat i två perioder, där den första ska lägga grunden för det systematiska utvecklingsarbetet. I den andra perioden skapas det modeller för ett samordnat interventionssystem i en lokal kontext. Det
övergripande syftet uppfylls genom tretton sammanlänkade delprojekt, vilka fokuserar på barn som brukare,
organisering och samverkan, forskningsbaserade metoder samt kunskapsanvändning i den professionella
vardagen.

Senast uppdaterad: .

Tidsperiod: 2019-2025

Kontaktperson: Maria Eriksson

Övriga medarbetare/projektgrupp: Forskare från Ersta Sköndal Bräcke högskola, FoU Södertörn, Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet och CESAR Centrum för socialt arbete vid Uppsala universitet. Samt samarbete med Stockholms stad, tio Södertörnskommuner och Rädda Barnens centrum för stöd och behandling

Finansiär: Forte

Forskningsområde: Institutionen för socialvetenskap – Forskning om det sociala arbetets villkor, former och utfall
Projektstatus: Pågående

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade