Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

The meaning of cultual, religious and existential diversity in palliative care

Detta projekt syftar till att utforska hur personer som inte är födda i Sverige upplever att kulturella och religiösa aspekter påverkar existentiella upplevelser och frågor vid palliativ vård.

Senast uppdaterad: .

OM PROJEKTET

Tidsperiod: 2018 - pågående

Kontaktperson: Carina Lundh Hagelin

Övriga medarbetare/projektgrupp: Annica Charoub och Titti Melin-Johansson, Ersta Sköndal Bräcke högskola

Forskningsområde: Palliativt forskningscentrum
Projektstatus: Pågående

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade