Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

PerCent

Projektet har som huvudsyfte att utforska hur en modell för personcentrerat arbete kan utvecklas, implementeras och utvärderas för att begränsa känslan av osäkerhet och öka personens tillit till den egna förmågan efter allogen stamcellstransplantation. Syftet är att utveckla en person-centrerad omvårdnadsmodell inom allogen stamcellstransplantation och undersöka hur den påverkar patientens upplevelse och erfarenheter.

 

Senast uppdaterad: .

OM PROJEKTET

Tidsperiod: 2018-pågående

Kontaktperson: Carina Lundh Hagelin, Ersta Sköndal Bräcke högskola

Övriga medarbetare/projektgrupp: Katarina Holmberg, doktorand, Karin Bergkvist, Sophiahemmet Högskola och Karolinska Institutet, Yvonne Wengström, Karolinska Institutet, samt kliniker och forskare inom Cellterapi och Allogen stamcellstransplantation (CAST) vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge 

Finansiär: Blodcancerfonden, Sophiahemmet Högskola, Ersta Sköndal Bräcke Högskola

 

Forskningsområde: Palliativt forskningscentrum
Projektstatus: Pågående

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade