Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Pedagogisk innovation inom omvårdnad för palliativ vård och vård
i livets slut

Inom projekt utvecklas ett serious game (lärandespel/dataspel) där sjuksköterskestudenter kan vårda svårt sjuka och döende patienter i virtuell miljö. Virtuell undervisning i palliativ vård för sjuksköterskestudenter - Thinking and Linking, ELC (End-of-life care).

I nuläget finns bara en prototyp, men förhoppningen är att dataspelet, så småningom ska ingå som ett naturligt komplement till den traditionella undervisningen på landets sjuksköterskeprogram. Spelet innefattar tre delar, en kunskapsdel med självrättande frågor, själva spelet samt ett uppföljande seminarium med möjlighet till reflektion.

Se även nyheter här.

Senast uppdaterad: .

OM PROJEKTET

Tidsperiod: 2017-pågående

Kontaktperson: Carina Lund Hagelin

Övriga medarbetare/projektgrupp: Maria Browall (projektledare), Jönköpings Universitet

Forskningsområde: Palliativt forskningscentrum
Projektstatus: Pågående

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade