Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Möt Ersta Sköndal Bräcke högskolas experter i Almedalen

Almedalsveckan som hålls varje år är en viktig arena inom det politiska och offentliga Sverige. I år kan du möta några av Ersta Sköndal Bräcke högskolas forskare och experter på plats för att berätta om sin vid andra organisationers arrangemang.

Uppgifterna gäller i skrivande stund, men kan ändras. Sena uppdateringar hittar du på arrangemangets informationssidor.

Hur kan vi ha ett överflöd av livsmedel samtidigt som människor knappt har mat på bordet?

I takt med att vårt sociala skyddsnät urholkats, lever allt fler människor i ekonomisk utsatthet och behöver stöd med det mest basala som mat och tak över huvudet. Samtidig slängs mer än 30 procent av all mat som produceras. Magnus Karlsson, forskare vid Ersta Sköndal Bräcke högskola, pratar om frivillighetsorganisationer, trygghet och ansvar.

Datum: 3 juli 
Klockan: 9.00-9.45
Plats: Gotlands Bryggeri, S:t Hansgatan 47
Arrangör: Svenska Retursystem AB
Läs mer: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/56465

Vilken framtid har folkrörelserna?

Idrottsrörelsen, frikyrkorna, arbetarrörelsen, miljörörelsen med flera har betytt och betyder mycket för landets utveckling. Men hur ser framtidens folkrörelser ut? Vilka utmaningar, svårigheter och möjligheter finns? Johan von Essen, forskare i folkrörelsefrågor vid Ersta Sköndal Bräcke högskola, talar om folkrörelsernas framtid.

Datum: 3 juli
Klockan: 9.00-11.00
Plats: Krukmakarens hus, Frälsningsarmén, Mellangatan 21 
Arrangör: Dagen, Frälsningsarmén, Pingströrelsen, (G) som i Gud
Läs mer:  http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/56265

Samskapande av välfärd – förutsättningar, mekanismer och resultat

Samskapande av vård och omsorg är ett högaktuellt ämne. Det har visat sig leda till ökad effektivitet, delaktighet och en mer personcentrerad vård och omsorg. Så varför används det inte i större utsträckning? Vad krävs för att göra verkstad av de goda idéerna och fina orden om samskapande välfärd? Hör Ersta Sköndal Bräcke högskolas forskare Ola Segnestam Larsson prata om pågående forskning om samskapande, mekanismer och resultat.

Datum: 3 juli
Klockan: 10.00-12.00
Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3
Arrangör: Bräcke diakoni
Läs mer: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/55813

Framtidens engagemang – fortsatt professionalisering eller en hamn för enskilt engagemang?

Ideella sektorn i Sverige fortsätter att växa men blir allt mer professionaliserad. Ofta är en organisation också arbetsgivare vilket kräver en tydlig gränsdragning mellan det ideella och det professionella. Går det att behålla aktivistens engagemang när organisationen professionaliseras allt mer? Ola Segnestam Larsson, ekonomie doktor, pratar bland annat om gränsdragningar mellan det ideella och professionella.

Datum: 3 juli
Klockan: 12.30-13.30
Plats: Rigagränd 1
Arrangör: Arbetsgivarföreningen KFO
Läs mer: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/56448

Innovativa arvsfondsprojekt – kortsiktiga välgörare eller långsiktiga samhällsförändrare?

Arvsfonden delar ut över 700 miljoner om året till olika projekt. Men vad händer när projektpengarna är slut? Efter tre år är det bara hälften av alla projekt som lever vidare, eftersom det offentliga sällan är redo att ta över verksamheten. Hur tas den kunskap och de resultat som uppnåtts tillvara? Ola Segnestam Larsson, ekonomie doktor, diskuterar bland annat Vom vad som behöver förändras för att de pengar som Arvsfonden delar ut ska göra skillnad på lång sikt.

Datum: 3 juli
Klockan: 15.30-16.30
Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3
Arrangör: Bräcke diakoni
Läs mer: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/57083

Senast uppdaterad: 2019-06-12.

Relaterade nyheter

har inga delgrensplaceringar

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade