Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Folkhögskoledeltagarna och deras medborgerliga engagemang

Sedan 1992 har Ersta Sköndal Bräcke högskola genomfört fem befolkningsstudier inom olika undersökningsområden. 2014 gjordes en befolkningsstudie med inriktning mot betydelsen av folkhögskoledeltagarnas medborgerliga engagemang.

Nu ska en en uppföljnings- och fördjupningsstudie genomföras med en slumpvis utvald grupp folkhögskoledeltagare. Den nya studien genomförs som en satellitstudie till den befolkningsstudie av det medborgerliga engagemanget i Sverige som genomförs 2019. Avsikten är nu att komplettera en så kallad kvantitativ ansats med en kvalitativ del i form av fördjupningsintervjuer, både med enskilda deltagare men också med folkhögskolepersonal, styrelseledamöter/ägare m.m.

Genom den nya studiens upplägg finns det en avsikt att försöka fördjupa kunskapen om och (den eventuella) betydelsen av folkhögskoledeltagarnas medborgerliga engagemang. Utgångspunkten är att betrakta och försöka fånga folkhögskoledeltagarna som samhällsmedborgare.

I den svenska traditionen har människors engagemang, framförallt i frivilliga/ideella organisationer setts som ett avgörande inslag i och en förutsättning för en välfungerande demokrati. Samtidigt har föreningslivet setts som en demokratiskola. I denna tradition har föreningsengagemanget i första hand betraktats som en reell eller potentiell resurs, genom vilken deltagarna/medborgarna kunnat påverka både den egna situationen och andras betingelser. Denna inriktning har haft en stark förankring i folkhögskole- och folkbildningstraditionen.

Ur ett annat perspektiv betonas att medborgarnas engagemang kan såväl vara uttryck för som generera socialt kapital. Inte minst det sistnämnda kom att framhävas starkt under en period. Framför allt föreningslivet men också andra medborgerliga aktiviteter menar man ger möjlighet att bygga upp nätverk och där relationer kan komma att fungera som ett slags kapital.

I ett tredje perspektiv betonas tillhörigheten och vem som får eller har möjlighet att (och vill) tillhöra och vem eller vilka som inte har det. Men till exempel föreningslivet och de nätverk som människor skapar är inte bara inneslutande och eventuellt välgörande utan kan också vara exkluderande.

Inom folkhögskolevärlden har alla dessa tre dimensioner relevans och kan i en kommande studie leda vidare till vissa empiriska och teoretiskt förankrade frågeställningar som kan studeras i den här skisserade undersökningen.

Arbetet publiceras i en rapport som avses utkomma vid årsskiftet 2020/2021.

Senast uppdaterad: .

OM PROJEKTET

Tidsperiod: 2019-2020

Kontaktperson: Lars Svedberg

Finansiär: Folkbildningsrådet med 1,1 miljoner

Forskningsområde: Centrum för civilsamhällesforskning
Projektstatus: Pågående

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade