Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Familjers upplevelser av att leva med Spinal muskelatrofi

Spinal muskelatrofi (SMA) är en muskelsjukdom som leder till fortskridande muskelsvaghet. Sjukdomen finns i olika svårhetsgrader (typ 1, 2, och 3) och generellt gäller att ju tidigare symtomen visar sig, desto svårare blir de. Utan behandling är de svåraste formerna av SMA dödlig.

På senare tid har forskning lett fram till läkemedel som stoppar upp processen av muskelförtvining. Trots stora framsteg inom läkemedelsforskningen finns behov av stöd kvar hos de familjer där ett barn lever med SMA. Det finns få studier om hur det är att leva med SMA och ingen studie har beskrivit upplevelserna ur barns och syskons perspektiv.

Syftet med denna studie är därför att få mer kunskap om hur det är att som barn, förälder, syskon eller annan närstående, leva med SMA (typ 1 eller 2) i vardagen. Målet är att på sikt kunna vara med och utveckla stödet till barn och familjer efter deras behov.

Studien har en narrativ design där data samlas in genom intervjuer, fältanteckningar och observationer i familjens hem, skola eller annan plats där familjen vistas. Familjer där ett eller fler barn lever med SMA typ 1 eller typ 2 kan ingå i studien. Barnet som har SMA behöver vara mellan 6–19 år för att familjen ska kunna ingå i studien. Hela eller delar av familjen kan delta. Frågor som ställs vid intervjuerna fokuserar på det dagliga livet med sjukdomen, på vilket sätt man hanterar svårigheter relaterade till sjukdomen och om man har några önskemål gällande det stöd man får från vård och samhälle. Exempel på fråga kan vara ”Berätta om dig själv och din vardag”. För att fånga upp barnets, syskonets eller förälderns perspektiv på hur det är att leva med sjukdomen anpassas följdfrågor efter det personen berättar.

 

Senast uppdaterad: .

OM PROJEKTET

Tidsperiod: 2018-2020

Kontaktperson: Elin Hjorth

Projektgrupp: Elin Hjorth, Malin Lövgren (PI), Ulrika Kreicbergs, Thomas Sejersen, Erik Asaba

Forskningsområde: Institutionen för vårdvetenskap – Forskning inom huvudområdet vårdvetenskap
Projektstatus: Pågående

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade