Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Brytpunktssamtal - läkare och familjers erfarenheter

Under 2000-talet har begreppet ”brytpunkt” och framförallt ”brytpunkt för palliativ vård i livets slutskede” blivit allt vanligare inom svensk hälso- och sjukvård. De återfinns vid utbildningar, i vårdprogram, kvalitetsregister, statliga utredningar och i nationella riktlinjer. Identifiering av ”brytpunkt för palliativ vård i livets slutskede” och kommunikation med patient och närstående via ”brytpunktssamtal” bedöms ha stor betydelse för vårdens innehåll den sista tiden.

Brytpunktssamtal har också betydelse för patientens och anhörigas delaktighet i vården och prioriteringar i livet. I litteratur beskrivs vikten av att den svårt sjuke får information om sin sjukdom och behandling för att kunna ta ställning till och planera den sista tiden i livet. Hur definieras då ”brytpunkt för palliativ vård i livets slutskede”? Vad innehåller ”brytpunktssamtal” och hur ser personalens, patienternas och närståendes erfarenheter ut gällande brytpunktssamtal? Hur upplevs samtalen av patienter och närstående, påverkar det deras val och välbefinnande den sista tiden?

Idag saknas en enhetlig definition nationellt och den internationella motsvarigheten är inte entydig varför det är viktigt med ökad kunskap i ämnet. Syftet med detta projekt är därför att undersöka hur läkare och familjer upplever brytpunktsamtal/kommunikation om att bot inte längre är möjlig. Hittills har fokusgrupper utförts med läkare inom palliativ vård (vuxna) samt barnonkologer i Sverige där man har efterfrågat deras erfarenheter av brytpunktsamtal. Datainsamling är avslutad för den delen. Vidare studier utifrån familjernas erfarenheter är planerade inom barnonkologin, med särskilt fokus på syskon.

 

Senast uppdaterad: .

OM PROJEKTET

Tidsperiod: 2014-pågående

Kontaktperson: Malin Lövgren och Camilla Udo

Projektgrupp: Camilla Udo, Malin Lövgren och Ulrika Kreicbergs

Forskningsområde: Palliativt forskningscentrum
Projektstatus: Pågående

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade