Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Tillitsbarometern

Tillitsprogrammet vid Ersta Sköndal Bräcke högskola utgör en långsiktig satsning som påbörjades 2006 med ett flerårigt stöd från Länsförsäkringsbolagens forskningsfond. Detta stöd finansierade såväl en doktorandtjänst som senior forskning om social tillit i Sverige. Senare kom även bidrag från Vetenskapsrådet (VR), Sveriges Kommuner and Landsting (SKL) och Riksbankens Jubileumsfond (RJ) att möjliggöra ytterligare forskning, bland annat genomförandet av det första Tillitsbarometern (2009).

Sedan januari 2017 har programmet fått ytterligare ett mångårigt stöd från Länsförsäkringsbolagens forskningsfond för att möjliggöra en ny omgång av Tillitsbarometern, vilken genomfördes 2017. Från och med januari erhåller programmet även ett projektstöd från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor (MUCF) för ett projekt som rör civilsamhällets roll för att främja social sammanhållning och tillit.

Kartan visar de kommuner som ingår i Tillitsbarometern. I Malmö och Stockholm genomförs studien även på stadsdelsnivå.

Kommunkarta tillitsbarometern

Levande rapport

Denna rapport är ”levande” i den mening att den regelbundet utvecklas och uppdateras. I denna anda inbjuder vi in till kommentarer, frågor, uppslag från de som svarade på enkäten, intresserade från berörda kommuner, andra forskare och allmänhet.
I den mån vi kan försöker vi i kommande upplagor av denna rapport att beakta sådana inspel. Gå till kontaktuppgifter.

levande rapport

Senast uppdaterad: 2019-11-01.

OM PROJEKTET

Tidsperiod: 2006-pågående

Kontaktperson: Lars Trägårdh och Susanne Wallman Lundåsen

Projektgrupp: Lars Trägårdh, Susanne Wallman Lundåsen, Lars Svedberg, Tigran Babajan, Linnea Lundgren och Rebecka Andersen.

Aktuellt

4 december: Länsstyrelsen Västra Götaland: Krissamverkan

28 november: MUCF: Rikskonferensen 2019

25 oktober: MSB: Forskning för lärande

22 oktober: MUCF: Kunskapskonferens om det civila samhället

17-18 oktober: SOFI-konferens

16 oktober: Lars Trägårdh medverkar i SVT Nyheter om tillit och polarisering

10 september: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor: Nordisk frivillighet

5 september: Swedac: Tillit i vardagen, Borås tidning om konferensen: "Tillit kräver mer än bara fler poliser"

3 september: Göteborgsregionen: Arbetsmarknadskonferens

29 augusti: Länsförsäkringar Skåne: Samarbete och social tillit

3 april: Utrikespolitiska institutet: Behöver vi ett nytt samhällskontrakt?

4-5 mars: Föreläsning om tillit i Jönköping.

21 februari: "Derfor er vi best". Ett seminarium arrangerat av Broen.xyz och Litteraturhuset i Bergen

Se arkiverade nyheter

Publikationer inom projektet

Forskningsenhet/inriktning: Centrum för civilsamhällesforskning
Projektstatus: Pågående

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2020 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade