Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Tillitsbarometern

Tillitsprogrammet vid Ersta Sköndal Bräcke högskola utgör en långsiktig satsning som påbörjades 2006 med ett flerårigt stöd från Länsförsäkringsbolagens forskningsfond. Detta stöd finansierade såväl en doktorandtjänst som senior forskning om social tillit i Sverige. Senare kom även bidrag från Vetenskapsrådet (VR), Sveriges Kommuner and Landsting (SKL) och Riksbankens Jubileumsfond (RJ) att möjliggöra ytterligare forskning, bland annat genomförandet av det första Tillitsbarometern (2009).

Sedan januari 2017 har programmet fått ytterligare ett mångårigt stöd från Länsförsäkringsbolagens forskningsfond för att möjliggöra en ny omgång av Tillitsbarometern, vilken genomfördes 2017. Från och med januari erhåller programmet även ett projektstöd från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor (MUCF) för ett projekt som rör civilsamhällets roll för att främja social sammanhållning och tillit.

Kartan visar de kommuner som ingår i Tillitsbarometern. I Malmö och Stockholm genomförs studien även på stadsdelsnivå.

Kommunkarta tillitsbarometern

Pågående projekt

Tillitens geografi

Tillitsbarometern är en nationell befolkningsundersökning utförd av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Ersta Sköndal Bräcke högskola. Undersökningen är genomförd på lokal/kommunal nivå med syfte att studera relationen mellan tillit och variation i jämlikhet, föreningsliv, laglydighet, religiositet och etnisk mångfald. Undersökningen genomfördes första gången under 2009 och upprepades sedan under 2017. Resultaten av dessa analyser visar att man kan identifiera en speciell form av tillit vid sidan av den form av tillit som oftast studeras, nämligen den generalla tilliten. Denna form av tillit kallar vi lokalsamhälletillit. Denna form av tillit är speciellt känslig för förändringar på lokal nivå, till exempel ökad ojämlikhet och större etnisk mångfald. Den generella tilliten är å andra sidan mer stabil och tycks vara relaterad till uppfostran och socialisering i ungdom och barndom.

I den första studien från 2009 kunde vi fånga en betydande variation beträffande lokalsamhälletillit, en i sig nog så viktig upptäckt. Vad vi nu undersöker genom att jämföra resultaten från 2009 med de nya från 2017 är eventuella trender och hur dessa möjligen är kopplade till andra faktorer i ett Sverige som befinner sig under ett snabbt förändringstryck. För undersökningen 2017 lades till även urval för Piteå, Stockholm och Göteborg, samt ett förtätat urval för Malmö. Läs mer om projektet.

Civilsamhället: "Mötesplats för mångfald" eller "Lika barn leka bäst"?

Syftet med denna studie är att undersöka i vilken utsträckning civilsamhället bidrar till att främja tillit och tolerans i en tid av ökande mångfald i det svenska samhället. Frågan ställs mot bakgrund av växande ojämlikhet, bestående arbetslöshet och segregation som sammanfaller med ökande migrationsströmmar. Vissa grupper - ungdomar som saknar högre utbildning, utrikes födda och särskilt flyktinginvandrare - är mer utsatta för långtidsarbetslöshet. Detta innebär att dessa grupper har ett speciellt stort behov av just de arbetsmarknadsnära sociala nätverk som de ofta saknar. Läs mer om projektet.

Avslutade projekt

Tilliten bland unga

Utifrån Tillitbarometerns data skrev Julia Grosse avhandlingen Kommer tid kommer tillit: Unga vuxnas och medelålders erfarnheter (2012) vars syfte var att undersöka tilliten bland unga vuxna. Läs mer om avhandlingen.

Senast uppdaterad: 2019-02-18.

Forskningsenhet/inriktning: Institutet för organisations- och arbetslivsetik
Projektstatus: Pågående

Aktuellt

SOU 2018:38. Styra och leda med tillit

22 november 2018: Nordic Welfare Centre: "Health Equity in the Nordic Region"

21 november 2018: Ideellt forum

28 oktober 2018: SNS: Politisk polarisering i USA och Sverige

10 oktober 2018: VA-dagen: Fokus förtroende

4 oktober 2018: Debatt i Lund "Vem kan man lita på?"

2 oktober 2018: Länsförsäkringars forskningsfond: Framåtblick Gotland - Tillit för ett framgångsrikt Gotland

13 september 2018: "Tillit skapas där människor lever, bor och verkar" i Sydsvenskan

Augusti 2018: Nordiskt forskarmöte på temat tillit, med initieringsstöd av Riksbankens jubileumsfond

Augusti 2018: "Socialdemokraterna har övergivit sin berättelse" i Göteborgsposten

Almedalen, juli 2018: Lars Trägårdh medverkar i Länsförsäkringars panel om brottslighet

Maj 2018: Nordiskt forskarmöte på temat tillit, med initieringsstöd av Riksbankens jubileumsfond

20 april 2018: "Pitebor trivs och litar på lokalsamhället"

17 april 2018: Om Tillitsbarometern på Dagens Nyheters ledarsida

17 april 2018: Tillitsbarometern presenteras i Piteå

11 april 2018: SVT och ESBH anordade ett seminarium om social sammanhållning. Se seminariet på SVT Forum

2017: "Skatt handlar inte om stöld - utan om tillit" i Expressen

 2017: Lars Trägårdh om tilliten i Sverige på Rikskonferensen för hållbarhet

2017: Lars Trägårdh om tilliten i Sverige på Folk och Försvars Rikskonferens

 

KONTAKT

Lars Trägårdh
Susanne Wallman Lundåsen
Lars Svedberg

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Stigbergsgatan 30
Box 111 89
100 61 Stockolm

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade