Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Jämställdhetsarbetets förutsättningar i ideella verksamheter

Syftet i projektet är att genom en studie av ett jämställdhetsinitiativ inom Svenska Golfförbundet beskriva och förstå jämställdhetsarbetets förutsättningar i ideella organisationer. Studien bidrar med kunskap om vad jämställdhetsarbete fylls med för innehåll, hur arbetet utformas samt konsekvenser för resultat och processer som följer av dessa val. Frågeområden behandlar vilken kunskapsbas förändringsarbetet vilar på gällande analys av problemet. Vad ses som problem med ojämställdhet? Vilka mål finns uttalade och hur drivande är dessa i förändringsarbetet? Och vilka metoder används i syfte att komma till rätta med formulerade problem och uppnå målsättningar? Andra frågor som undersöks är även vad som utmärker situationen för de aktörer som ska stödja genomförandet av jämställdhetsarbetet, avseende position, mandat, stöd och motstånd.

Senast uppdaterad: .

OM PROJEKTET

Tidsperiod: 2015-2018

Kontaktperson: Sophie Linghag

Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond

Forskningsområde: Centrum för civilsamhällesforskning
Projektstatus: Avslutat

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade