Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Utvärdering av Islandsprojektet

Under åren 2016-2019 genomförs Islandsprojektet av Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV). Islandsprojektet är ett utvecklings- och samarbets-/samverkansprojekt mellan polis, åklagare, socialjour, socialtjänst och hälso- och sjukvård, vid akuta våldshändelser i familjer med barn i Göteborg. Den övergripande målsättningen för projektet är att våldsutsatta vuxna och barn, barn som bevittnat/upplevt våld ska ur ett helhetsperspektiv i större omfattning synliggöras och erhålla ett adekvat och konsekvent bemötande samt erhålla skydd, stöd och behandling. Personer som utövar våld ska i större omfattning lagföras och erhålla adekvat stöd och behandling. Mer specifikt är syftet med Islandsprojektet att utveckla ett konkret och effektivt samarbete/samverkan mellan polis, åklagare, socialjour, socialtjänst samt hälso- och sjukvård. Samarbetet/samverkan fokuseras på handläggning och uppföljning på en operativ nivå vid akuta våldshändelser i familjer med barn utifrån ett barnrättsperspektiv.

Islandsprojektet utvärderas av ett forskarteam under ledning av Maria Eriksson. Utvärderingens syfte är att undersöka i vilken grad projektet uppfyller sitt övergripande mål respektive syfte. Fokus ligger på i vilken grad den modell för konkret och effektivt samarbete som utvecklas under projektets första verksamhetsår (2017) implementeras i praktiken under 2018 och 2019. Studien genomförs med hjälp av intervjuer och dokumentanalyser. Studien finansieras av Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV).

Senast uppdaterad: .

OM PROJEKTET

Tidsperiod: 2016-2019

Kontaktperson: Veronica Ekström

Övriga medarbetare/projektgrupp: Maria Eriksson, Ersta Sköndal Bräcke högskola och Mari Brännvall,  Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV)

Forskningsområde: Institutionen för socialvetenskap – Forskning om det sociala arbetets villkor, former och utfall
Projektstatus: Avslutat

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade