Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Värde- och medskapande inom idéburen vård och omsorg: En fallstudie av förutsättningar, mekanismer och resultat inom Bräcke diakoni

Detta projekt handlar om värde- och medskapande inom idéburen vård och omsorg. I takt med att välfärden blir alltmer pluralistisk, till exempel när det gä̈ller medborgarna och de ideella organisationernas roll, har medskapande upplevt en renä̈ssans. Syftet med forskningen är att dels att bidra till tidigare forskning om medskapande, dels att identifiera utvecklingsområden fö̈r idéburen vård och omsorg.

Projektet fokuserar på fö̈rutsättningar, mekanismer och resultat av värde- och medskapande, till exempel motiv till medskapande, vilka grupper som deltar, hur medskapande organiseras samt påverkan på faktorer som kvalitet och delaktighet. Med hjälp av nyinstitutionell teori som analytiskt ramverk och fallstudien som metod kommer Bräcke diakonis verksamhet att studeras och analyseras som ett relevant empiriskt fall av värde- och medskapande.

Resultat och bidrag inkluderar att identifiera utvecklingsområden för praktik såvä̈l som forskning, exempelvis nä̈r det gä̈ller medarbetares motiv till medskapande, strukturella förutsättningar och mekanismer samt om hur medskapande anges påverka kvalitet, demokrati, delaktighet och ansvarstagande.

Senast uppdaterad: .

OM PROJEKTET

Tidsperiod: 2018-2021

Kontaktperson: Ola Sagnestam Larsson

Samarbetspartner: Bräcke diakoni

Finansiär: Riksbankens jubiluemsfond och Bräcke diakoni

Forskningsområde: Centrum för civilsamhällesforskning
Projektstatus: Pågående


Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade