Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Skydda barnen: Ett nytt arbetssätt för att stödja barn till föräldrar med alkohol- eller narkotikaproblem

Den stora majoriteten av personer med alkohol- eller beroendeproblem kommer aldrig till vården vilket bidrar till att barn i dessa familjer aldrig uppmärksammas eller nås av stödinsatser. Ett sätt att nå fler är att rikta insatser mot den förälder eller annan vuxen familjemedlem som inte har alkoholproblem. För att nå denna grupp är det dock viktigt att erbjuda insatser som uppfattas som relevanta och som det stora flertalet kan känna igen sig i.

Bland anhöriga till personer som har en problematisk alkohol- eller drogkonsumtion så lever flertalet med personer som har måttligt uttalade beroendetillstånd, vilka medför mindre dramatiska sociala problem. Dessa anhöriga vuxna känner sannolikt mindre igen sig i de gängse skildringarna av alkohol- eller beroendeproblem och attraheras heller inte av det stöd, ofta anpassat för svåra problem, som i dagsläget erbjuds. Det kan också finnas en oro för vad som ska hända om man ger sig tillkänna hos myndigheter eller vårdinstanser. Även i dessa familjer far dock barn illa av föräldrars alkohol- eller drogbruk.

Det primära syftet med projektet är att fler anhöriga barn i familjer med alkohol- eller beroendeproblem ska få stöd. Detta uppnås genom att anhöriga vuxna familjemedlemmar som inte själva har alkohol- eller beroendeproblem erbjuds webbaserat stöd för att hjälpa dem vara mer stödjande för det anhöriga barnet samt öka sannolikheten att de söker externt stöd för barnets skull.

Senast uppdaterad: .

OM PROJEKTET

Tidsperiod: 2018-

Kontaktperson: Veronica Ekström

Övriga medarbetare/projektgrupp: I samarbete med Centrum för psykiatriforskning, Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet.

Forskningsområde: Institutionen för socialvetenskap – Forskning om det sociala arbetets villkor, former och utfall
Projektstatus: Pågående

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade